24.11.2020

Ahşapla ilgili yasal konular

Fin orman endüstrisi şirketleri ürünlerinde yalnızca yasal olarak elde edilmiş odun kullanırlar. Şirketler odunun kaynağını bilirler. Hammaddenin kaynağını bilmek ormanların sürdürülebilir kullanımı için bir öngereksinimdir.

2003 yılında, AB ahşabın yasal olmayan şekilde hasadını ve ticaretinin yapılmasını önlemek üzere bir eylem planını onaylamıştır. Bu plan FLEGT (Orman Kanun Uygulama, Yönetişim ve Ticaret) adıyla yürütülmektedir. Plan diğer şeylerin yanı sıra, katılan ülkelerin AB bölgesine yalnızca yasal odun ithal etmesini sağlamayı amaçlayan gönüllü ortaklık anlaşmalarını içermektedir. AB’nin FLEGT eylem planına göre, ahşabın yasallığı orman yönetimi, odun hasadı ve odun hasadının yapıldığı ülkenin ahşap ticaretiyle ilgili yasaları tarafından belirlenir. Yasal olarak elde edilmiş ahşap gereksinimlerine göre, hammadde söz konusu alanda odun hasadı için yasal hakka sahip olan bir tüzel kişi tarafından elde edilmeli ve hasat ve orman yönetimi yerel ormancılık ve çevre yasalarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

FLEGT planı AB içinde yasal olmayan şekilde kesilmiş ahşap ve bundan yapılmış ürünlerin satışını önlemeyi amaçlamaktadır. AB’ye ahşap ya da ahşap ürünleri ithal eden herkesin ahşabın kaynağını güvenilir şekilde kanıtlayabilir olması gerekmektedir. Ahşap ürünlerini satan kişilerin malları nereden satın aldıklarını ve bunları nereye sattıklarını gösteren belgeleri saklamaları zorunludur.