24.11.2020

Kuzey Amerika ve Japon ahşabı özelliklerinin karşılaştırılması

Dayanıklılık ve esneklik için değerler ortalamadır ve %12 nem düzeyine sahip lekesiz test parçalarının ölçümlerine dayanmaktadır. Değerler tasarım değerleri değildir, bu nedenle ulusal standartlar için veriler kullanılmalıdır