27.11.2020

Psikolojik özellikler

Ahşabın psikolojik etkileri de bulunmaktadır. İç mekanlarda ahşap, insanların stres düzeylerini düzenleyici etkide bulunuyora benzemektedir. Farklı çalışma odaları karşılaştırıldığında, tenin elektriği iletme kapasitesi olarak ölçülen stres düzeyinin, ahşap mobilyaların kullanıldığı odalarda en düşük değerde olduğu görülmüştür. Tamamen beyaz renkle donatılmış bir odaya yerleştirilmiş bitkiler bile aynı etkiye sahip değildir.

Ahşabın insanlar üzerinde olumlu psikolojik etkide bulunduğu okullarda da kanıtlanmıştır. Tümüyle ahşap iç mekan ürünlerine sahip sınıflarda, nabızda görülen değişikliklerle ölçülen sabah stresi tepe noktası, okula vardıktan kısa süre sonra azalmış ve tekrar yükselmemiştir. Normal kontrol sınıfında ise öğrencilerdeki hafif stres düzeyi gün boyu devam etmiştir. Yorgunluk ve verimsizlik hissi gibi strese bağlı deneyimlerin, normal sınıflarla karşılaştırıldığında ahşap sınıflarda daha az yaşandığı görülmüştür.

İç mekanlarda ahşap kullanımının, insan davranışları ve sosyal gözlem üzerinde de etkili olduğu görülmektedir. Ziyaretçilerin çalışanlar hakkındaki ilk izlenimleri, ahşap bulunmayan yerlerle karşılaştırıldığında ahşap ürünlerin kullanıldığı ofislerde daha olumlu olmuştur. Ahşap ofislerde çalışanların normal ofislere göre işlerinde daha iyi, daha başarılı, daha dürüst, daha sorumlu ve daha güvenilir oldukları görülmüştür. İlginç ve beklenemeyen bir gözlem de yaşlıların destekli yaşamı konusunda olmuştur. Huzur evlerinde, yemek odasında ahşap tepsiler gibi malzemeler kullanılmaya başlandığında personel, misafirlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinde ve çevresel farkındalıklarında artış olduğunu fark etmiştir.

Ahşabın olumlu etkileri suni ahşap kullanılarak elde edilemiyor gibi görünmektedir. Psikolojik ölçümler, ahşap bulunan bir odada uyku kalitesinin ve stres düzeyindeki azalmanın, suni ahşap kullanılan bir odada görülenden daha iyi olduğunu göstermektedir.