27.11.2020

Tasarım standartları

Ahşap yapılar geçerli standartlara ve mevzuatlara uygun olarak tasarlanır. AB ve AEA bölgesinde yapılar Avrupa tüzük ve yönetmelikleri doğrultusunda boyutlandırılır. Avrupa tüzük ve yönetmelikleri, taşıyıcı yapıların tasarımıyla ilgili Avrupa standartlarıdır. Günümüzde Avrupa tüzük ve yönetmelikleri 58 bölümden oluşmaktadır. Avrupa tüzük ve yönetmelikleri, güvenilirlik ve kar, rüzgar, termal, kaza ve kaldırma yükleri gibi farklı yükleri belirleyen ilkeleri kapsar. Yapı malzemelerinin kendilerine ait ayrıntılı talimatları bulunmaktadır. Standartların farklı ülkelerde uygulanabilmesi için ulusal eklerin (UE) hazırlanması gerekir.

Ahşap malzemeler için tasarım değerleri, ahşap ürünler için CE işareti verilirken gözetilen uyumlu hale getirilmiş Avrupa ürün standartlarına göre test edilir. Özellikler, her bir ürün için sunulan performans düzeyi bildiriminde bulunabilir.