24.11.2020

Ağaçların yetiştirilmesi ve kullanımı

Fin ormanlarındaki ahşap yoğunluğu her yıl artmaktadır. Uzun süredir, kalan ağaçların yıllık büyümesi kesilen ağaçların miktarının üzerindedir. Fin ormanları toplam yaklaşık 2,4 milyar m³ ahşap içermektedir.

Uzun yıllardan beri, kalan ağaçların yıllık büyümesi 100 milyon m³’ü geçmektedir. Finlandiya’daki ağaçlar yalnızca, yaklaşık 100 gün süren büyüme sezonunda büyür. 2012 büyüme sezonunda, kalan ağaçların büyümesi 109,9 m³’tür, yani ortalama günlük büyüme yaklaşık 1 m³ olmuştur.

Kalan ağaçların büyüme hacmi güçlü şekilde artmaktadır. Bir hektar orman ortalama 111 m³ içermekteyken, bu oran 1970 yılında yalnızca 75 m³’tü.