24.11.2020

Ahşabın termal özellikleri

Ahşabın termal iletkenliği, ahşabın gözenekliliği nedeniyle nispeten düşüktür. Termal iletkenlik ahşabın yoğunluğu azaldıkça azalır. Ahşabın termal iletkenliği, damar yönünde damara dikey iletkenliğin yaklaşık iki katıdır. Örneğin, çam ağaçlarında damar yönünde termal iletkenlik 0,22 W/moC, damara dikey iletkenlikse 0,14 W/moC’dir. Ahşaptaki nemin artması termal iletkenliğini de arttırır. Ahşabın sıcaklığı düştükçe, genelde dayanıklılığı artar. Ahşabın damar yönünde termal genleşmesi çok azdır. Yarıçap ve teğet yönlerinde sıcaklık hareketleri çok daha büyüktür. Farklı ahşap damar yönlerinde, termal genleşme katsayıları ile nem büzülme katsayılarının oranları aynı aralıktadır. Sıcaklıktaki tekrar eden değişimler ahşabın dayanıklılığını azaltır. Isı 0°C altına indiğinde, hücre boşlularındaki su dondukça genleşeceği için ahşap çatlamaya başlayabilir.

Ahşabın ısı depolama kapasitesi, yoğunluğuna, nem içeriğine, sıcaklığına ve damar yönüne bağlıdır. Ahşap ve ladin için +0 – 100°C sıcaklıkta ortalama özgül ısı değeri 2300 J/kgoC’dir. Suyun özgül ısısı ahşabınkinden fazla olduğu için nemdeki artış ahşabın özgül ısısını artırır. Ahşabın yoğunluğu tuğlanın yoğunluğunun 1/3’ü kadar olmasına rağmen çamın ısı kapasitesi tuğlanın ısın kapasitesinin neredeyse aynısıdır. İyi ısı kapasitesi nedeniyle, örneğin mineral yünün ısı yalıtım kapasitesi ahşabın termal iletkenliğinden yaklaşık üç kat fazla olmasına rağmen, çok dayanıklı kütük bir duvar nispeten iyi bir dış duvar yapısıdır.