27.11.2020

Ahşap yenilenebilir bir doğal kaynaktır

Ahşap, miktarı sürekli artan tek yapı malzemesidir. Ahşap kullanılarak yenilenebilir olmayan malzemelerin tüketimi azaltılabilir ve/veya tamamen önlenebilir. Bu durum, kullanılan malzeme miktarının çok fazla olduğu inşaat sektöründe özellikle önemlidir ve ahşabın yenilenmesi diğer malzemelere göre nispeten kolaydır.

Farklı yapı malzemelerinin üretilmesinin yol açtığı doğal kaynak tüketimi, yenilenebilir olmayan ve yenilenebilir olan şeklinde ayrılmıştır. Uygulamada, çelik temelli hammaddelerin gizli tüketiminin gizli akımları, hammaddelerin çıkarılması sırasında oluşan atıl maddelerdir. (Kaynak: Building Information Group RT çevre raporları).