24.11.2020

Ahşabın yanma özellikleri

Ahşabın sıcaklığı 100°C’ye ulaştığında, kimyasal olarak çözülen su buharlaşmaya başlar. Kuru ahşabın termal olarak yumuşaması yaklaşık 180°C’de başlar ve 320°C ve 380°C arasında en yüksek seviyeye ulaşır. Ardından ahşaptaki lignin, selüloz ve hemiselüloz ayrılmaya başlar. Nemli ahşapta yumuşama daha önce yaklaşık 100°C’de başlar.

Ahşabın tutuşma sıcaklığı, ısıya maruz kaldığı süreden etkilenir. Ahşap genellikle 250 – 300°C’de tutuşur. Tutuşma sonrası, ahşap dakikada 0,8 mm oranında karbonlaşmaya başlar. Yangın, oluşan karbon katmanları ahşabı koruduğu için masif ahşap üründe yavaş şekilde ilerler ve ahşabın iç kısımlarında sıcaklık artışı ve böylece yangının ilerlemesi yavaşlar. Örneğin, karbonlaşma sınırına 15 mm mesafede, ahşabın sıcaklığı 100°C’nin altındadır. Bu özellikten, taşıyıcı yapıların boyutlandırılmasında ve başka noktalarda faydalanılır.

Yapıştırılmış lamine ahşapta karbonlaşma hızı 0,7 mm/dak’nın altındadır. Ahşabın tutuşma hassasiyeti, yoğunluğu ve nem içeriği azaldıkça ve ayrıca tek bir ahşap parçasının kalınlığı azaldıkça artar. Ahşaptaki sivri köşeler, pürüzlü yüzey, kusurlar ve çatlaklar da yangının etkisini artırır.