24.11.2020

Kalite sınıfları, adlar ve boyutlar

Biçilmiş ahşap kalite özelliklerine göre aşağıdaki gibi sınıflarda kategorilendirilir:

US, V, VI ve VII ana kalite sınıflarını oluşturur. US en yüksek kalite sınıfıdır ve ürün dağılımında US I – US IV kalite sınıflarını içerir. V ve VI kalite sınıfları alt kalite sınıflarına ayrılmaz. VII en düşük kalite sınıfıdır ve en alt sınırı sözlü olarak, ayrıntılı tablo değerleri olmadan belirlenir. VII kalite sınıfında, sınırlama olmadan tüm ahşap özelliklerine izin verilir. Ancak biçilmiş ahşap parçaları tek parça olmalı ve bıçak tüm taraflara temas etmelidir.

Boyutlandırılmış biçilmiş ahşap, net bir ölçüye yönelik olarak kabaca planyalanmış biçilmiş ahşap anlamına gelir. Biçilmiş ahşap 1 mm besleme hızında tüm taraflarından planyalamayla boyutlandırılır. Planyalama sonucu kabadır ve üründe planyalama işleminden kaynaklı planyalanmamış alanlar ve çıkıntılar görülebilir.

Planyalanmış biçilmiş ahşap, dikdörtgen biçiminde tüm yanlarından tümüyle planyalanmış biçilmiş ahşap anlamına gelir. Biçilmiş ahşap planyalanırken tüm taraflardan en az 2 mm planyalanır. Yüzey pürüzsüz olmalı ve planyalanma sonucunda biçme pürüzleri ya da çıkıntılar olmamalıdır.

Yeni tür ürünler, ahşap başka malzemeler ya da zekayla bir araya getirilerek oluşturulmaktadır. Bunlar ahşap ve plastikten yapılma kompozitler ya da gerileme dayanıklı yapıları içerir. Ahşabın lifi giderilerek ya da hamur haline getirilerek yeni özel çözümler üretilebilir. Ahşabı değiştirerek özelliklerini geliştirmek mümkündür, bunun bir örneği termal ahşaptır.