24.11.2020

Finlandiya ormanlari

Finlandiya dünyanın en çok ağaçlandırılmış ülkelerinden biridir ve Avrupa’daki en çok ağaçlandırılmış ülkedir. Finlandiya yüzölçümünün %71,6’sı ormandır ve bunu Japonya (%61,8) ve İsveç (%56) takip etmektedir.

Nordik ülkeler arasında Finlandiya, 4,6 hektarla yerleşik halk başına en fazla orman düşen ülkedir. Bu oran İsveç için 2,9 hektar, Norveç için 1,6 hektar ve Danimarka için yalnızca 0,08 hektardır.

26,3 milyon hektar olan Finlandiya ormanlarının, 20,3 milyon hektarı ormancılık açısından iyi orman alanı (ilave büyüme oranı 1 m³/hektar/yıldan büyük) olarak değerlendirilmektedir. Toplam orman alanının 9,1 hektarlık kısmını bataklık alan kaplamaktadır. Bunun 4,9 milyon hektarlık (%34) bölümü kurutulmuştur.

Finlandiya ormanları, Alaska’dan başlayıp Kuzey Yarımküre boyunca Uzakdoğu’da Sibirya üzerinden Kamçatka’ya uzanan kuzey kozalaklı ağaç ormanı kuşağına aittir. Kozalaklı ağaç ormanı kuşağı dünya ormanlarının %40’ını kapsamaktadır. Kuşak içinde yalnızca birkaç ağaç türü yetişir. Ağaç hattı kuzey Utsjoki ve Enontekiö boyunca devam eder ve bu hattın kuzeyi ağaçsız tundra yer alır.