26.11.2020

Yapıştırılmış lamine ahşap

Yapıştırılmış lamine ahşap (lamine ahşap), birbirine tutkalla yapıştırılan ahşap şeritlerden üretilen yapısal ahşap ürünleridir. En az iki şerit ya da levha biçilmiş üründen üretilir ve maksimum 45 mm kalınlıktadır. Damarlar lamine ahşap ürünün uzunluğu boyunca uzanır. Lamine ahşabın özellikleri standart SFS-EN 14080’a göre tanımlanmıştır. Yukarıda belirtilen gereksinimleri karşılayan lamine ahşabın GL30c dayanıklılık sınıfını kullanması önerilmektedir.

Lamine ahşabın üretilmesindeki ana aşamalar şunlardır: Ahşabın kurutulması, dayanıklılık ve karma dişe göre sıralanması; lamelin planyalanması, tutkalın uygulanması, desteklerin tutkalla yapıştırılması, planyalanması ve şekillendirilmesi; yüzey işlemi ve ambalajlama.

Lamine ahşap genellikle tümüyle planyalanır. Farklı yüzey işlemleri uygulanır ve basınç uygulanmış şekillerde kullanıma sunulur. Lamine ahşabın maksimum yüksekliği yaklaşık 2 metre ve maksimum uzunluğu 30 metredir ancak bu ölçümler farklı üreticilerde farklılık göstermektedir. Genellikle lamelin kalınlığı düz desteklerde 45 mm ve eğimli desteklerde 33 mm’dir.

Lamine ahşap kirişler yanmaya karşı çok dayanıklıdır. Isı etkisi altında eğilmezler ve bir saat alevlere normal maruziyet ardından burkulma derinliği yaklaşık 36 mm’dir. Ahşaba eklenen çelik bileşenler de buna yakın bir süre için ateşe karşı dayanıklıdır. Lamine ahşabın kullanıcı uygulamaları, endüstriyel ve spor salonu, büyük perakende satış yerleri, sergi salonları, okullar, evler ve tarımsal yapıları içermektedir.