24.11.2020

Ormanların korunması

Finlandiya, korunan ve ormancılığa yönelik kullanımı kısıtlanan 2,7 milyon hektar ormana sahiptir, başka bir deyişle, tüm orman alanlarının %12’ü (yüksek verimli ve düşük verimli ormanlardan oluşmaktadır). Bunun büyük kısmı olan 2,2 milyon hektar, ormanlık alanın %19,4’sini içeren Kuzey Finlandiya’da yer alır. Güney Finlandiya’da da yarım milyon hektarlık benzer ormanlar bulunmaktadır. Bu Güney Finlandiya’daki orman alanının %4,8’üne karşılık gelmektedir. Korunan ve ormancılığa yönelik kullanımı kısıtlanan ormanların yaklaşık %70’i (2 milyon hektar) tümüyle ağaç kesim alanının dışındadır ve mutlak şekilde korunmaktadır (toplam orman alanının %9’u). (Kaynak: Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2017, Luke)

Ulusal parklar ve doğa parkları, koruma alanı ağının esas kısmını oluşturmaktadır. Bu ağ 1970’lerde ve 1990’larda çeşitli koruma programlarına ve Natura programına eklenmiştir.

2008 ve 2016 yılları arasındaki Orman Biyoçeşitlilik Programı’nın (METSO) amacı doğal orman habitatlarının ve türlerindeki azalmayı durdurmak ve 2016 yılına kadar Güney Finlandiya orman ekosistemlerinde olumlu eğilimler oluşturmaktır.

Ticari ormanların biyoçeşitliliği çeşitli yöntemlerle korunur. Orman sahipleri kendi ormanlarındaki biyoçeşitliliği muhafaza etmek için teşvik alabilir. Özel alanlardaki doğa yönetiminde başvurulan en önemli yöntemlerden biri orman yönetim projeleridir. 1997 ile 2008 yılları arasında orman merkezleri bu tür 573 proje uygulamıştır. Yenileme alanlarında muhafaza ağaçlarının bırakılmasıyla biyoçeşitlilik de korunmaktadır. Muhafaza ağaçlarının kalitesi (seçim, konum, miktar ve gruplama) 2002’den bu yana sabit kalmıştır.