Olet täällä

Hyvä tietää puusta

Puu on lujaa ja kevyttä. Suhteessa painoonsa puu on lujempaa kuin mikään muu rakennusmateriaali. Ilmakuivan kuusi- ja mäntypuun tiheys, jonka yksikkönä käytetään kg/m2, on vain 1/13 teräksen ja 1/4 betonin tiheydestä.

Puun lämmöneristyskyky on 400 kertaa parempi kuin teräksen, 1500 kertaa parempi kuin alumiinin ja 12 kertaa parempi kuin betonin, kun verrataan aineiden lämmönjohtavuutta. Siksi kosteus ei tiivisty puun pinnalle ja se tuntuu miellyttävältä niin kuumassa kuin kylmässäkin. Puu laajenee lämmön vaikutuksesta vain kolmanneksen teräkseen ja betoniin verrattuna.
 
Puu turpoaa jonkin verran kostuessaan ja kutistuu kuivuessaan. 95 mm leveä lauta kutistuu leveydestään 2 mm, jos kosteusprosentti laskee 10:een. Pituussuunnassa eläminen on erittäin pientä, vain 1 mm metriä kohti.
 
Rakentamiseen tarkoitettu mänty- ja kuusipuu kuivataan ns. ilmakuivaksi, jolloin kosteusprosentti on 15 - 25 %. Puusepäntöihin tarkoitetu puutavaran kosteusprosentti on 10 - 15. Puu on luonnonmateriaali, joka käytön jälkeen voidaan palauttaa ekologiseen kiertokulkuun ympäristöä turmelematta.
 
Lue lisää puutavarasta oheisista esitteistä. Katso puutavaran sanasto ja käsitteitä.

Pintakäsittely

Puutavara, myös painekyllästetty ja lämpökäsitelty, harmaantuu ulkokäytössä auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Harmaantumista voidaan ehkäistä ja puun väri palauttaa uv-suojan antavalla pintakäsittelyllä. Puun pintakäsittelyyn soveltuvat puuöljyt, kuultavat ja peittävät puunsuojat sekä ulkokäyttöön tarkoitetut maalit. Homekasvu voidaan ehkäistä käsittelemällä pinta homeenestoaineella. Ilman, maalin ja maalattavan pinnan tulee olla vähintään + 5 C ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 % pintakäsittelyn ja kuivumisen aikana. Pintakäsittelyaine tulee valita käyttökohteen mukaan. Lue pintakäsittelyainevalmistajan ohjeet ennen käsittelyä. Valinnassa saa apua maaleja ja puunsuoja-aineita myyvistä liikkeistä.

Painekyllästetyn puun pintakäsittelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, että käsiteltävä puu on riittävän kuivaa. Keväällä rakenteissa käytetty puu on riittävän kuivaa pinta-käsiteltäväksi loppukesällä. Jos rakennustyö ajoittuu kesään tai syksyyn, kannattaa pintakäsittely tehdä vasta seuraavana kesänä.

Lämpökäsitelty puupinta suositellaan pintakäsiteltäväksi heti jo asennuksen yhteydessä. Pintakäsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota katkaisupintojen käsittelyyn, koska puu imee kosteutta luontaisesti eniten kappaleen päistä pituussuunnassa. Jos tuotteet käsitellään ennen asennusta, on kiinnityskohdat suojattava erikseen pinta-käsittelyaineella asennuksen jälkeen.

Kiinnitys

Käytä lämpökäsitellyn ja painekyllästetyn puutavaran kiinnitykseen ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä. Erityisen tärkeää on, että yhdessä käytettävät kiinnikkeet, ruuvit ja naulat ovat kaikki samaa materiaalia. Lue lisää Naulausopas -esitteestä.

Puun työstäminen

Puuta on helppo työstää yksinkertaisin työkaluin. Puun perustyöstöt ja siinä tarvittavat työvälineet löydät esitteestä Puun työstäminen.

Perustietoa puulevyistä

Vanerin, lastulevyn, liimalevyn ja puukuitulevyn ominaisuudet ja käyttö löydät Hyvä tietää puulevyistä -esitteestä.

Mitä on painekyllästetty puu eli kestopuu?

Painekyllästetyssä puussa suoja-aine on tunkeutunut laholle alttiin pintapuukerroksen läpi. Nimensä mukaisesti suoja-aine on saatettu puuhun paineen avulla kyllästyssylinterissä. Luonnostaan lahonkestävään sydänpuuhun kyllästysaine tunkeutuu vain joidenkin millimetrien syvyydeltä. Kotimainen kestopuu on turvallinen, kuparisuoloilla ja orgaanisilla tehoaineilla suojattu tuote. Kyllästetyn puun raaka-aineena on pohjoisen havumetsävyöhykkeen tiheäsyinen mänty. Lisää tietoa kestopuusta löydät esitteestä Hyvä tietää kestopuusta.

Mitä on lämpöpuu?

Lämpökäsitelty puu eli lämpöpuu valmistetaan modifioimalla puuta yli 160 °C lämpötilassa. Lämpökäsittely parantaa puun lahonkesto-, säänkesto- ja lämmöneristävyysominaisuuksia sekä pienentää puun kosteuselämistä. Korkeassa lämpötilassa pihka poistuu puusta. Lämpöpuusta valmistettujen tuotteiden käyttökohteita sisätiloissa ovat mm. seinät, katot, lattiat, saunat, kalusteet ja huonekalut. Ulkokäytössä lämpöpuuta käytetään rakennusten ulkoverhouksissa, piharakentamisessa ja puusepänteollisuuden tuotteissa (ovet, ikkunat, kalusteet). Lisää tietoa lämpöpuusta löydät esitteestä Hyvä tietää lämpöpuusta.

Puu rakentaa huomista

Ilmastonmuutos, mitä minä voin tehdä? Materiaalivalinnoillamme on huomattava vaikutus ilmaston lämpenemisen keskeiseen syyhyn: kasvihuonekaasupäästöihin. Merkittävin näistä kasvihuonekaasuista on hiilidioksidi CO2, joka syntyy hiilipitoisten tuotteiden palamistuotteena ja vähenee kasvien, pääasiassa puiden yhteyttäessä.  Omasta kulutuksesta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen mittaamiseksi on kehitetty mittari, hiilijalanjälki, joka kertoo, kuinka suuren ilmastorasituksen luonnolle omat valintamme aiheuttavat.  Käyttämällä puuta esim. rakentamisessa, sisustamisessa ja kalusteissa saavutetaan merkittävä pienennys omaan hiilijalanjälkeen. Rakennusmateriaalin valinnalla voimme hillitä ilmaston lämpenemistä.

Pienennä hiilijalanjälkeäsi – rakenna puusta

Puun käyttö on vaikutusmahdollisuutesi ilmaston lämpenemistä vastaan:
 
  • Puu varastoi hiiltä koko elinkaarensa ajan ja kierrätettynä vielä pidempäänkin.
  • Puutuotteet ovat tehokas keino jatkaa sitoutuneen hiilen varastointia.
  • Puu korvaa tuotteita, jotka aiheuttavat CO2-päästöjä.
 
  • Puuhun varastoitunut energia otetaan talteen tuotteen elinkaaren lopussa.
  • Puu voidaan käyttää energiatuotannossa, jossa se korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
 
  • Käyttämällä puuta tuetaan metsien hoitoa, lisätään hiilinieluja (kasvavia hiilivarastoja) ja otetaan ilmakehästä talteen enemmän hiilidioksidia. 
  • Puulla on ainutlaatuinen kyky imeä ilmakehästä hiilidioksidia ja varastoida sitä.
 
Kiinnitä huomiota valitsemasi materiaalin aiheuttamiin päästöihin valitsemalla tuotteiden materiaaliksi puun vähennät ilmasta hiilidioksidia. Mikä ympäristön kannalta vieläkin tärkeämpää, näin myös jätät käyttämättä uusiutumattomia, fossiilisia polttoaineita kuluttavia ja hiilidioksidia tuottavia materiaaleja.
 
Lisää tietoa puun käytön ympäristövaikutuksista saat esitteestä Hyvä tietää puun käytön ympäristövaikutuksista.