1.6.2022

Puuinfo Oy

Missio

Puuinfon toiminnan tarkoitus on uusiutuvien puutuotteiden innovatiivisen käytön kasvattaminen.

Visio 2025:

Puuinfo on puutuoteratkaisujen merkittävin viestijä ja osaamisen edistäjä.

Vastuullisuus

Puuinfo Oy on suomalainen yhteiskunnallinen yritys, joka ei tavoittele toiminnallaan voittoa. Yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja mahdollinen voitto käytetään yrityksen palveluiden parantamiseen.

Puuinfon avainlippumerkki kertoo, että yrityksen tuottamat palvelut on tuotettu Suomessa ja yritys työllistää Suomessa.

Strategiset tavoitteet 2025:

  1. Puun ja puutuotteiden käytön osaamisen kasvattaminen ja osaajien määrän lisääminen
  2. Suomalaisen puun ja puutuotteiden haluttavuuden ja hyväksyttävyyden parantaminen
  3. Parhaiden käytäntöjen jakaminen kansainvälisesti

Lue strategiasta tarkemmin