1.6.2022

Strategia 2022-2025

Puuinfon toiminnan tarkoitus on uusiutuvien puutuotteiden innovatiivisen käytön kasvattaminen.

Visio 2025: Puuinfo on puutuoteratkaisujen merkittävin viestijä ja osaamisen edistäjä.

Tavoitteet 2025 ja painotus

Puun ja puutuotteiden käytön osaamisen kasvattaminen ja osaajien määrän lisääminen

  • Puuinfo tunnetaan laajasti rakennusalan asiantuntijaorganisaationa
  • Puuinfon julkaisujen levikki x 3
  • Puuinfon tapahtumiin osallistujien määrä x 1,5

70 %

Suomalaisen puun ja puutuotteiden haluttavuuden ja hyväksyttävyyden parantaminen

  • Puuinfon viesti näkyy monikanavaisesti kohdennetulle yleisölle kustannustehokkaasti

25 %

Parhaiden käytäntöjen jakaminen kansainvälisesti

  • Puuinfo on verkostoitunut kansainvälisten sisarorganisaatioiden kanssa
  • Puuinfo on kehittänyt (ja testannut) toimintamallin tavoitteena:
    • tuoda osaamista Suomeen
    • tehdä suomalaista osaamista (ja puutuotteita) tunnetuksi Euroopassa

5 %

Talous on tasapainossa, uusien palveluiden käyttöönottoa testataan aktiivisesti, Puuinfo on haluttu projektikumppani, työtyytyväisyys on korkealla tasolla.