23.4.2020

Puun käytön ympäristövaikutukset

Kotimainen puu on uusiutuva ja karttuva luonnonvara

Luonnon varat ovat joko uusiutumattomia tai uusiutuvia. Uusiutumattomia luonnonvaroja on aina rajallinen määrä, ja niiden varanto vähenee niitä käytettäessä. Tällaisia ovat esimerkiksi fossiiliset polttoaineet. Uusitumattomien luonnonvarojen ehtymistä voidaan estää tehokkaalla kierrätyksellä.

Uusiutuvat luonnonvarat eivät lopu, kun huolehditaan niiden kestävästä käytöstä.  Tämä tarkoittaa sitä, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja ihmisen toiminnan vaikutukset eivät tuhoa hyödynnettäviä luonnonvaroja eivätkä heikennä ympäristön ja yhteiskunnan toimintaa 1. Jotkin uusiutuvat luonnonvarat jopa kasvavat, vaikka niitä käytetään. Tällöin puhutaan karttuvasta luonnonvarasta.

Suomalainen puu on sekä uusiutuva että karttuva luonnonvara. Puun käytöstä huolimatta Suomen metsissä olevan puun määrä on 70 vuodessa lisääntynyt 60 prosentilla metsänhoidollisten toimenpiteiden tuloksena.

1 Tieteen termipankki 22.6.2020: Biologia:ekologisesti kestävä käyttö.
(Tarkka osoite)