16.7.2020

Muotohöylätyt laudat

Nimikkeellisesslä muotohöylätyll’ laudalla tarkoitetaan tuotetta, jonka nimike muodostuu alla olevan kuvan mukaan. Nimikkeelliset muotohöylätyt laudat ovat ns. vakiotuotteita, joita on yleisesti saatavilla. Tuotteen mitat saattavat kuitenkin hieman poi­keta valmistajakohtaisesti tässä esitetyistä.

Nimikkeellisen mutohöylätyn laudan nimen muodostus
Osien nimityksiä.

Muotohöylättyjä lautoja on saatavilla erilaisilla pinnan struktuureilla, särmäpyöristettynä/-viistettynä ja valmiiksi pintakäsiteltynä.

Höylättyjä lautoja tilattaessa on erikseen ilmoitettava:

  • halutaanko sisäverhouslaudat toimitettavaksi ilman takakappa­leen uria
  • halutaanko ulkoverhouslautojen käyttölape sahapintaisena, hie-nosahattuna vai sileäksi höylättynä
Sileähöylättykaikki sivut höylätty
Muotohöylättyhöylätty suorakaiteesta poikkeavaan muotoon
Pontattukappaleen toinen syrjä höyläämällä uurrettu ja toinen puoli ruoditettu
Sileäpontattupontattu kappale, jonka molemmat lappeet on höylätty
Mitallistettupaksuudeltaan ja/tai leveydeltään mittatarkaksi karkeahöylätty tai hienosahattu puutavara
Raakaponttipontattu kappale, jonka käyttölape on sahapintainen ja takalape karkeahöylätty ja usein vajaasärmäinen
Höylätavaranimikkeistöä

Verhouslautojen laatuluokat


Verhouslautoja ovat ulko- ja sisäverhouslaudat sekä lattialaudat.
Ulkoverhouslaudat valmistetaan V-laatuluokan sahatavarasta ja
sisäverhouslaudat US I–US IV ja V-luokkaisesta sahatavarasta.
Puulajista ja verhouslautojen raaka-aineesta riippuen saadaan puuverhouksista hyvin erilaisia ja moni-ilmeisiä pintoja.

Kuusi on vaaleasävyinen, sen oksat ovat sydänpuussa lähes ympäröivän
puun värisiä, kun taas pintapuussa esiintyy usein pieniä
tummasävyisiä oksia.

Ulkoverhouslaudoille on omat laatuvaatimuksensa, jotka perustuvat
näkyviin jäävissä pinnoissa sallittaviin oksiin ja vikoihin.
Nämä on esitetty kappaleessa Ulkoverhouslautojen laatuvaatimukset.

Sisäverhouslautojen laatuluokkia on neljä: E, V, T ja O. Laatuluokitus
perustuu pääosin verhouslautojen teknisen laadun määrittelyyn
näkyviin jäävien pintojen osalta. Tarkemmat määritykset on
esitetty kappaleessa Sisäverhouslautojen laatuvaatimukset.