16.7.2020

Sisäverhouslaudat

Nimikkeellisten sisäverhouslautojen käyttölape on tavallisesti sileähöylätty ja takalape karkeahöylätty. Takalappeeseen tehdään lau­dan pituussuuntaiset urat, joiden syvyys on noin 1/4 laudan pak­suudesta uran kohdalla. Takalappeen urien määrä, muoto ja koko vaihtelevat valmistajakohtaisesti.

Höylätyt laudat merkitään asiakirjoissa seuraavasti: lautatyyppi ja kirjainlyhenne, paksuus x leveys (mm). Esim. sisäverhouslauta STS 12×95.

Muotohöylätyt sisäverhouslaudat, yleisimmät profiilit ja mitat (mm)

Sisäverhouslautojen erikoisprofiilit

Nimikkeellisten sisäverhouslautojen poikkileikkausmuotojen omi­naisuuksia voidaan yhdistellä, jolloin saadaan erikoisprofiileja. Li­säksi valmistajilla on laaja valikoima omia erikoisprofiileja. Tällaisia tuotteita on mahdollista saada tilaamalla.

Esimerkkejä sisäverhouslautojen erikoisprofiileista

Lattialaudat

Lattialaudan käyttölape on sileähöylätty ja takalape karkeahöylätty. Lattialaudat höylätään yleensä siten, että sydänpuoli tulee käyttölappeeksi. Lisäksi laudan käyttölappeen särmiin voidaan höylätä noin yhden millimetrin viiste. Takalappeeseen tehdään 2,5 mm sy­vyinen kevennys tai laudan pituussuuntaiset urat, joiden syvyys saa olla enintään 1/4 laudan paksuudesta uran kohdalla. Takalappeen urien määrä, muoto ja koko vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Ni­mike HLL (Höylätty Lattia Lauta) ei vastaa aiemmin esitettyä nimikejärjestelmää. Lattialautoja on saatavilla myös päätypontattuna.

Yleisimpiä lattialautojen HLL poikkileikkausmuotoja

Liimaamalla valmistetut lattialaudat

Lattialautoja valmistetaan myös sahatavarasta liimaamalla (liimattu sahatavara), jolloin saadaan erittäin leveitä lautoja ja kieroutuminen yms. muodonmuutokset voidaan minimoida. Tällaiset tuotteet ovat valmistajakohtaisia, joten tarkemmat tuotetiedot antaa valmistaja.

Esimerkkejä liimaamalla valmistettujen lattialautojen
poikkileikkausmuodoista

Muotohöylätyt listat, yleisimmät profiilit ja mitat

Esimerkkejä muista muotohöylätyistä laudoista. Lautojen nimikkeet eivät
vastaa nimikejärjestelmää.

Peittävä leveys ja neliömenekki

Teoreettiset leveys- ja menekkiarvot.

Esimerkki:
10 m²:n seinäpintaan laitetaan pontattu paneeli, jonka peittoleveys on 87 mm ja teoreettinen menekki on 11,5 jm/m²; 10 m² x 11,5 jm/m² = 115 jm (juoksumetriä).