15.7.2020

Tukin sahaus

Pohjoismainen sahauskäytäntö

Pohjoismainen sahauskäytäntö käsittää kaksi sahaustapaa, jotka ovat normaali sahaustapa ja sydänvapaa sahaustapa. Pohjois­mainen sahauskäytäntö on yleinen sahaustapa Suomen sahateol­lisuudessa ja sillä saavutetaan sahattujen kappaleiden hyvä muotopysyvyys, koska sahauksen yhteydessä puun sisäiset jännitykset poistetaan. Tämä tapahtuu normaalissa sahaustavassa sydänhalkaisun avulla ja sydänvapaassa sahaustavassa poistamalla puun ydin varsinaisista päätuotteista.

Pohjoismainen sahauskäytäntö

Normaalissa sahaustavassa pelkka sahataan sydäntavaroiksi ja pintatavaroiksi siten, että pelkka halkaistaan keskeltä, jolloin osa puun ytimestä häviää sahausraon ansiosta. Sydänvapaassa sahaustavassa pelkka sahataan sydäntavaroiksi ja pintatavaroiksi siten, että puun ydin poistetaan sahaamalla pelkan keskiosasta sydänkappale.

Esimerkki kvartaalisahauksesta

Vinokvarttisahauksessa tukista sahataan ensin lohko, josta sahataan lopputuotteet tukin säteen suuntaisesti.

Läpisahauksessa tukki sahataan suoraan lopputuotteiksi, jotka tarvittaessa särmätään.

Läpisahausta käytetään, kun tukit eivät ole riittävän järeitä muil­le sahaustavoille. Lisäksi sitä käytetään särmäämättömien puutavara-aihioiden tuotantoon.

Hienosahatulla puutavaralla tarkoitetaan tavallisesti vannesahalla kuivana sahattua sahatavaraa. Kuivana vannesahatun puun pinta on lyhytnukkaisempaa kuin tuoreena sahatun puutavaran. Myös pyörösahalla (sirkkelillä) kuivana sahattua puutavaraa kutsutaan hienosahatuksi.

Sahalaitteet

Ennen pääasiallinen sahalaite oli kehäsaha eli raamisaha, jossa on useampi kehään kiinnitetty sahanterä. Nykyisin tehokkaammat sahalaitteet ovat syrjäyttäneet kehäsahat ja niitä käytetään vain puutavara-aihioiden, pelkkahirsien ja vastaavien erikoistuotteiden val­mistamiseen. Kotitarvepuuta sahataan edelleen pienillä sirkkeleillä, jotka ovat nykyisin siirrettäviä kenttäsirkkeleitä. Nykyaikaisen sahalaitoksen sahalinja voidaan toteuttaa useilla erilaisilla tavoilla. Tavallisesti käytetään erillislaitteita, kuten pelkkahakkuri, vannesaha ja pyörösaha, joita yhdistellään tuotannon vaati­malla tavalla. Käytössä on myös profiililinjoja, jotka tekevät pelkan, jakosahauksen ja särmäyksen samanaikaisesti samassa laitteessa.

Esimerkkejä työstöjäljistä

Vannesahaus
Tuoreena vannesahattu
Kuivana vannesahattu, hienosahattu
Pyörösahaussirkkeli
Pyörösahattu
Pelkkahakkuri

Pelkkahakkurilla työstetty
Höylätty
Karkea höylätty