23.6.2020

Suunnittelunormit

Puurakenteet suunnitellaan voimassa olevien normien ja määräysten mukaisesti. EU- ja ETA-alueella rakenteet mitoitetaan Eurokoodien mukaisesti. Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Eurokoodisarja koostuu tällä hetkellä 58 osasta. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Rakennusmateriaaleille on omat yksityiskohtaiset ohjeet. Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) laatimista.

Puumateriaalien suunnitteluarvot testataan harmonisoitujen eurooppalaisten tuotestandardien mukaisesti, mistä seuraan puutuotteen CE-merkintä. Ominaisuudet löytyvät kunkin tuotteen suoritustasoilmoituksesta.