18.6.2020

Kuusi – Picea Abies

RAKENNE / YLEISTÄKuusen puuaine on kevyttä. Pintapuun tunnistaa usein pihkavuodon ansiosta. Vuosilustot ovat kaikissa leikkauksissa selvästi erottuvia. Puun ollessa tuore sitä ei voi kyllästää. Puuaine on koostunut 95-prosenttisesti trakeideista, jotka ovat puutuneita ja kuolleita putkisoluja. Kevätpuun trakeidit ovat suurisoluisempia ja muodostavat veden johtoverkon. Paksumpiseinäiset kesäpuun solut vahvistavat runkoa mekaanisesti. Trakeidin pituus on noin 3,4-4 mm. Trakeiden lisäksi kuusella on kolmenlaisia parenkyymi-, eli tylppysoluja, jotka huolehtivat puun kasvutoiminnoista, varastoivat rakennusaineita ja muuttavat niitä toiseen muotoon.
VÄRIPintapuu ja sydänpuu tuskin erottuvia, värillistä sydänpuuta ei esiinny; puuaine on hyvin vaalean kellertävänruskeaa, usein myös melkein vaaleahkoa, eikä siinä esiinny erityistä kuviointia
MEKAANISET OMINAISUUDET 
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan) 34…49…77 MPa
Taivutuslujuus (σbB)48…76…133 MPa
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan)21…88…240 MPa
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan)1,5…2,7..3,9 MPa
Leikkauslujuus (τaB9)3,9…6,6…11,8 MPa
Iskulujuus (α)10…45…108 kJ/m2
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan)n. 1,2
Kovuus (HB syiden suuntaan)n. 3,2
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan)
Kovuus (HJ syiden suuntaan)
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan)7200…10800…21000 MPa
FYSIKAALISET OMINAISUUDET 
Tiheys kuivana (ro)300…430…640 kg/m3
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15)330…470…680 kg/m3
Huokoisuus (c)n. 71 %
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1)0,3 %
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr)n. 3,6 %
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt)n. 7,8 %
KÄSITELTÄVYYS 
TyöstettävyysHyvä; helppo sorvata, ruuvata ja halkaista (kuolleet oksat kovia ja helposti irtoavia)
KuivattavuusHyvä; vähäinen taipumus kieroutumiseen ja halkeamiseen
LiimattavuusHyvä
PintakäsiteltävyysHyvä; petsauskelpoinen, kuitenkin vaikea kiillottaa
MuutaVaikea kyllästää; jokseenkin hapon- ja emäksenkestävä
KestävyysVähäinen, altis sienille ja hyönteisille, ei säänkestävä
KÄYTTÖSorvattuna vaneriin ja pintaviilutuksiin, panelointiin, sisä- ja ulkorakenteisiin, kattotuoleihin, lattioihin, portaisiin, vesi-, silta-, maa- ja kaivosrakentamiseen, mastoihin, soittimiin, lastuvillaan, laatikoihin, paperi-, selluloosa-, lastulevy- ja kuitulevyteollisuuden raaka-aineeksi

Milloin puulajille on ilmoitettu useita eri tiheyksiä, myös ominaisuudet on voitu ilmoittaa eri tiheyksille. Tiheys on keskeinen puun ominaisuuksiin vaikuttava tekijä.