16.7.2020

Modifioitu puu

Puun ominaisuuksia voidaan muuttaa ja parantaa erilaisilla käsittelyillä. Käyttökohteen asettamien vaatimusten mukaisesti ke­hitettyä puuta kutsutaan tekniseksi puuksi. Puuta voidaan jalostaa käyttämällä apuna painetta, lämpöä tai puuhun imeytyviä kemi­kaaleja. Puun tiheyttä ja lujuutta sekä pintakovuutta voidaan lisätä puristamalla puuta kokoon.

Puun uudet käsittelymenetelmät

Puun pitkäaikaiskestävyyden parantamiseksi on viime vuosina lan­seerattu useita erilaisia menetelmiä. Uudet käsittelymenetelmät pa­rantavat muun muassa puun kosteuden kestävyyttä, palon- ja lahonkestoa sekä vähentävät puun kosteuselämistä. Ne parantavat maalien ja muiden pintakäsittelyaineiden pysyvyyttä ja toisaalta mahdollistavat puupintojen jättämisen kokonaan käsittelemättä.

Lue lisää alla olevasta taulukosta.