25.6.2020

Pohjoismaisen kuusen ja männyn ominaisuuksista ja eduista

Kuusi

PUUN BIOLOGINEN OMINAISUUSEDUT KÄYTÖSSÄ
Rungossa on pitkä terveoksainen osa.Useimmat lankut ja laudat ovat myös terveoksaisia.
Terveiden oksien väri ei poikkea ympäröivästä puuaineksesta.Terveoksainen kuusisahatavaran pinta on tasaista vaalea.
Rungon kuivaoksainen osuus on lyhyt ja kuivat oksat ovat pieniä.Lankuissa ja laudoissa on vähän särmäoksia, ne ovat pieniä ja helposti höylättäviä.
Puu on suorasyistä.Puusyyt eivät nouse ylös hionnan, höyläyksen, katkaisun eikä maalauksen yhteydessä.
Puussa on vähän pihkakoloja, niiden pituus on harvoin yli 40 mm.Liimattavuus- ja pintakäsittelyominaisuudet ovat hyvät.
Sydänpuun osuus on suuri. Pintapuu läpäisee vain vähän vettä.Kosteus tunkeutuu puuhun hitaasti; puu on kestävää julkisivuissa. Oikein sahattuna ei kieroudu helposti.

Mänty

PUUN BIOLOGINEN OMINAISUUSEDUT KÄYTÖSSÄ
Rungossa on yleensä pitkä oksaton osa.Saadaan osattomia ja vähäoksaisia pinta- ja sivulautoja.
Rungon kuivaoksainen osa sisältää usein terveitäkin oksia.Keskitavaroiden sisälappeet ovat useimmiten terveoksaisia.
Oksan kasvukulma rungon ytimen suhteen on suorakulmainen. Oksan puuaineen tiheys on alhainen.Puu on helppo höylätä.
Pihka esiintyy tasaisesti puuaineessa.Höyläys silottaa pihkan silkkimäiseksi puun pintaan. Pihka suojaa puuta sekä kosteassa että kuumassa ilmastossa.
Tyvipuun tiheys on 100 kg/m3 korkeampi kuin latvapuun. Samoin tyvipuun pintapuun tiheys on saman verran korkeampi kuin tyvipuun sydänpuun.Tyvitukeista saatavat laudat ja sivulaudat ovat lujia.
Sydänpuu sisältää pinosylviinejä eikä läpäise vettä.Sydänpuu on luontaisesti lahonkestävää ja kestää myös hyönteisten hyökkäyksiä.
Pintapuu läpäisee vettä hyvin.Pintapuun kyllästettävyys on hyvä ja se soveltuu siten hyvin ulkokäyttöön.