24.6.2020

Puuston kasvu ja käyttö

Suomen metsissä olevan puun määrä kasvaa joka vuosi. Puuston vuotuinen kasvu on jo kauan ollut suurempi kuin hakkuut. Suomen metsissä on puuta yhteensä 2,4 miljardia kuutiometriä.

Puuston vuotuinen kasvu on jo useamman vuoden ajan ollut yli sata miljoonaa kuutiota vuodessa. Puut kasvavat Suomessa vain kasvukaudella, joka on noin 100 päivän mittainen. Kasvukaudella 2018 puuston kasvu oli 107 miljoonaa kuutiota, joten keskimääräinen päiväkasvu oli yli miljoona kuutiometriä. 

Puuston määrä on kasvanut voimakkaasti. Metsähehtaarilla on puuta keskimäärin 111 kuutiota, kun vielä 1970-luvulla luku oli 75 kuutiota hehtaaria kohti.

Metsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2018 kaikkiaan 74 miljoonaa kuutiometriä. Raakapuun lisäksi metsäteollisuus käytti tuotantotoimintaansa erilaista sahahaketta ja purua lähes 10 miljoonaa kuutiometriä.

Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti 64 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli neljä prosenttia suurempi kuin vuonna 2017 ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Eniten raakapuuta hyödynsi selluteollisuus, kaikkiaan yli 35 miljoonaa kuutiometriä. Sahateollisuuden puunkäyttö puolestaan lisääntyi kolmella prosentilla 27 miljoonaan kuutiometriin.

Eri puutavaralajeista eniten käytettiin mäntykuitupuuta, 19 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavalla sijalla olivat kuusitukit, joita kului lähes 15 miljoonaa kuutiometriä.