24.1.2023

Puuston kasvu ja käyttö

Suomen metsissä olevan puun määrä kasvaa joka vuosi. Puuston vuotuinen kasvu on jo kauan ollut suurempi kuin hakkuut. Suomen metsissä on puuta yhteensä 2,5 miljardia kuutiometriä.

Puuston vuotuinen kasvu on jo useamman vuoden ajan ollut yli sata miljoonaa kuutiota vuodessa. Puut kasvavat Suomessa vain kasvukaudella, joka on noin 100 päivän mittainen. Vuosittainen puuston kasvu on 103 miljoonaa kuutiota, joten keskimääräinen päiväkasvu oli yli miljoona kuutiometriä. 

Puuston määrä on kasvanut voimakkaasti. Puuston keskitilavuus metsämaalla on 122 kuutiota hehtaarilla. 1970-luvulla vastaava luku oli 75 kuutiota hehtaaria kohti.

Metsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2021 kaikkiaan 72,2 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuuden sivupuutuotepuuta meni metsäteollisuustuotteiden valmistukseen yhteensä 9,8 miljoonaa kuutiometriä.

Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi aiemmasta yhdeksällä prosentilla 62,4 miljoonaan kuutiometriin. Kasvua oli kaikilla puutavaralajeilla. Tuontiraakapuuta kulutettiin 9,8 miljoonaa kuutiometriä, joka oli prosentin edellisvuotta enemmän.

Raakapuun käyttö kasvoi kaikilla muilla toimialoilla paitsi puolikemiallisessa massateollisuudessa. Lähes puolet raakapuusta, 34,7 miljoonaa kuutiometriä (+7 % edellisvuodesta), jalostettiin selluteollisuudessa. Sahateollisuustuotteiden valmistukseen raakapuuta meni 27,2 miljoonaa kuutiometriä (+10 %). Sahateollisuuden suhteellinen osuus raakapuun käytöstä kasvoi yhdellä prosentilla.

Eri puutavaralajeista käytettiin eniten mäntykuitupuuta (17,9 milj. m³) sekä lehtikuitupuuta (13,6 milj. m³) ja kuusitukkia (14,4 milj.m³). Tukkipuuta kului yhteensä 27,3 miljoonaa kuutiometriä (+11 % edellisvuodesta) ja kuitupuuta 42,2 miljoonaa kuutiometriä (+6 %).

Lähteet:

https://www.luke.fi/fi/tilastot/metsavarat/metsavarat-maakunnittain-5

https://www.luke.fi/fi/tilastot/metsateollisuuden-puunkaytto/metsateollisuuden-puunkaytto-2021