23.6.2020

Äänitekniikka

Puurakenteiden ääneneristysmenetelmät poikkeavat massiivisista rakenteista. Paloturvallisiksi rakennetut puurakenteet ovat usein sellaisinaan hyvin ääntä eristäviä.

Hyvän ilmaääneneristävyyden saavuttamiseksi väliseinä- ja välipohjarakenteista tehdään kerroksellisia ja kerrokset erotetaan toisistaan, jolloin äänen johtuminen rakenteen läpi estyy. Välipohjien askelääneneristävyyden parantamiseksi välipohjien lisätään massaa, joka vähentää rakenteen värähtelyä. Hyvän ääneneristyksen kannalta on tärkeää, että rakenteet ja niiden liitokset sekä lävistykset ovat tiiviitä. Rakenteen ääneneristys on yhtä hyvä kuin sen huonoin kohta.

Puurakenteisena voidaan saavuttaa erinomainen ääneneristävyys ja täyttää siten vaativat ääneneristysvaatimukset.