15.7.2020

Sahatavara

Sahatavaran nimityksiä

Sahatavaran mitat

Millimetreinä ilmoitetut mitat (paksuus x leveys x pituus) pätevät 20 %:n kosteudessa (kosteuspitoisuus ilmoitetaan prosentteina puun kuivapainosta). Kosteusprosentin ollessa vähemmän kuin 20 % on otettava huomioon seuraavaa:

  1. Aktuaalimitassa kappaleen dimensio ja leveys voivat olla vähem­män kuin 20 % kosteudessa.

Suuntaa antavana arvona pätee: kosteusasteen muutos 4 % -yksiköllä vastaa 1 %:n muutosta kappaleen mitoissa.

Esimerkki: Normaalimitta 50 x 100 mm kosteudessa 20 % vastaa 49 x 98 mm kosteudessa 12%.

  • Mahdollisuus halkeamiin ja muodonmuutoksiin saattaa lisään­tyä ja ylittää taulukkoarvot jos puutavara kuivataan alle 20 %.
Esimerkkejä sahatavarakappaleen mittamuutoksista puun kosteuspitoisuuden muuttuessa (mitat mm).

Sallitut mittapoikkeamat

Sahatavaraerään kuuluvien kappaleiden todellisen paksuuden ja le­veyden keskiarvot eivät kuitenkaan saa alittaa nimellismittaa. Laa­dussa VII sallitaan edellistä suuremmat mittapoikkeamat.

Toimituskosteus

Vientikuivan sahatavaran toimituskosteus on 20 ± 4 %.

Eri käyttöolosuhteisiin suositeltavan höylätavaran ym. kosteuspi-toisuus on kussakin tapauksessa syytä erikseen sopia.

Puutavaraliikkeessä suositellaan mittaamaan puutavaran kosteus ennen toimitusta asiakkaalle.

Suositeltavista pituuksista

Sahapintaisen sahatavaran yleisimmät pituudet vaihtelevat 300 mm:n välein välillä 2,7…6,0 m.

Kaikkia sahatavarakokoja syntyy ns. luontainen pituuslankeema 1,8-6,0 m 0,3 m:n välein. Lautojen keskipituus on pienempi (3,0­3,9 m) kuin sydäntavaroiden (4,2-4,8 m). Suuret erät tiettyä määrä-pituutta sekä ylipituudet kannattaa hankkia joko alkuperäisenä tai sormijatkettuna määräpituisena sahatavarana.

Sahatavaran varastointi ja käsittely

Työmaalla puutavara tulee varastoida aina kuivalla, tukevalla ja ta­saisella alustalla siten, että puutavara on irti maasta ja puutavaraan ei pääse syntymään haitallisia muodonmuutoksia ja ulkonäköä hei­kentäviä virheitä. Alustan tulee olla vähintään 30 cm, mielellään puolisen metriä maanpinnasta riittävän tuulettumisen varmistami­seksi. Aluspuiden väli saa olla enintään 1,5 m. Tavara tulee peit­tää siten, että se on suojassa sateelta ja lumelta. Ulkona varastoitava puutavara suojataan säätä vastaan ja varastoinnin aikana tulee huo­lehtia, että puutavara pääsee tuulettumaan suojauksesta huolimatta.

Puutavaran varastointi tulee aina tehdä siten, että kosteusolosuhteet varastoinnin aikana vastaavat mahdollisimman hyvin puuta­varan lopullisia kosteusolosuhteita käyttökohteessaan (tasapainokosteus).

Vaativaan sisätilojen käyttöön erikoiskuivattu tavara on syytä toimittaa rakennuspaikalle tiiviisti pakattuna paperiin tai muoviin ja pinota rimoittaen ilmavasti tasaiselle alustalle lopullisen käytön edellyttämiin lämpö- ja kosteusolosuhteisiin. Kunnolliset pakkaukset vähentävät myös lautojen likaantumista ja kolhiintumista.

Sisäverhousrakenteiden puutavaran varastoinnissa, suojamuovi-en poistamisajankohdassa ja tuotteen ilmastoinnissa tulee noudat­taa tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Esimerkiksi lattialaudat kuivataan nykyisin niin kuiviksi, että ne hieman turpoavat asennuksen jälkeen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että laudat säily­tetään suojamuoveissaan aina asennushetkeen saakka etteivät lau­dat pääse sitomaan kosteutta ympäröivästä ilmasta ja turpoamaan ennen asennusta.

Paketointi

Trukkipaketti
Mitat n. 1 m x 1 m x 1,8–6,0 m (korkeus x leveys x pituus). Trukkipaketti voi sisältää kaikkia pituuksia.

Pituuspaketti
Mitat n. 1 m x 0,5 m x 1,8–6,0 m. Pituuspaketti sisältää yleensä ainoastaan yhtä pituutta.

Kuluttajapaketti, eli foliopakattu sahatavara. Sisältää yleensä pieniä määriä yhtä pituutta kelmuun pakattuna.

Sahatavaralajin valinta, määrittely, tilaus ja toimitukset

Rakenteiden piirustusvaiheessa, valittuja tavaralajeja määriteltäessä ja tilattaessa on tärkeintä käyttää yhtenäisiä ja täsmällisiä merkintöjä, jotka varmistavat oikean tavaralajin saannin. Tarjouksia pyydettäessä tai tilauksia laadittaessa suositellaan noudatettavaksi seuraavaa järjestystä:

Määrä
Juoksumetreinä tai kuutiometreinä, mahdollinen hukka mukaan lukien (tavallisesti 5-15 %). Erikoispituinen puutavara kappalelukuna.

Mitat
Juoksumetreinä tai kuutiometreinä, mahdollinen hukka mukaan lukien (tavallisesti 5-15 %). Erikoispituinen puutavara kappalelukuna.

Laatu
Laatu valitaan käyttökohteen mukaan lujuuden tai ulkonäön perusteella. Rakennetavaran lujuusluokat: T40, T30, T24 ja T18
Muu sahatavara: U/S (A) tai US I–US IV (puusepänlaatu puutavaraliikkeissä), V ja VI

Puulaji
Mikäli puulajilla on erityistä merkitystä, ilmoitetaan, halutaanko mäntyä vai kuusta.

Työstötapa
Sahattu
Halkaistu (kuivauksen jälkeen pyörö- tai vannesahalla hienosahattu)
Mitallistettu
Höylätty

Toimituskosteus
Tuore yli 20 %
Ulkokuiva 20 % ±4 %
Höyläkuiva alle 20 %
Lämmitettäviin sisätiloihin käytettävä puutavara 13–18 %
Lattiapäällystys 8–12 %

Pakkaus
Irtotavarana
Nippuina: pituuspaketti, trukkipaketti tai kuluttajapaketti
Kääre: paperi, muovi tai kutistemuovi (verhouslaudat)

Toimitusaika
Saha- ja höylätavaraa toimittavat sahat ja puutavaraliikkeet. Yleisimmin kysyttyjä tavaralajeja on saatavissa suoraan varastosta.

Saha- ja höylätavaraa toimittavat sahat ja puutavaraliikkeet. Yleisimmin kysyttyjä tavaralajeja on saatavissa suoraan varastosta.

Käyttäjän tulee tarkistaa toimituksen määrä, mitat ja laatu heti toimituksen yhteydessä tai viimeistään ennen asennusta, työstöä tai pintakäsittelyä. Puutavara on varastoitava heti oikein, jotta se ei pääse turmeltumaan.