18.6.2020

Lehtikuusi – Larix Decidua

RAKENNE / YLEISTÄOksat ja vuosilustot erottuvat puuaineesta hyvin selvästi. Puuaine on kovanpuoleista ja siinä ei esiinny helposti halkeamia tai kierteisyyttä. Lehtikuusi on lahonkestävä.
VÄRIPintapuu kellertävää; sydänpuu punertavaa
MEKAANISET OMINAISUUDET 
Puristuslujuus (σdB syiden suuntaan) 
Taivutuslujuus (σbB)
Vetolujuus (σzB  syiden suuntaan)
Vetolujuus (σzB  kohtisuoraa syitä vastaan)
Leikkauslujuus (τaB9)
Iskulujuus (α)
Kovuus (HB kohtisuoraan syitä vastaan)
Kovuus (HB syiden suuntaan)
Kovuus (HJ kohtisuoraan syitä vastaan)
Kovuus (HJ syiden suuntaan)
Kimmomoduuli (Esyiden suuntaan)
FYSIKAALISET OMINAISUUDET 
Tiheys kuivana (ro)
Tiheys 12-15% kosteana (r12-15)
Huokoisuus (c) 
Kutistumisprosentit syiden suunnassa (β1)
Kutistumisprosentit säteen suunnassa (βr)
Kutistumisprosentit tangetin suunnassa (βt)
KÄSITELTÄVYYS 
Työstettävyys
Kuivattavuus
Liimattavuus
Pintakäsiteltävyys
Muuta
KestävyysKestää hyvin ulkoilmaa ja vettä 
KÄYTTÖPaneeleihin, laitureihin, terasseihin, siltoihin, pihakalusteisiin, puusepäntöihin

Milloin puulajille on ilmoitettu useita eri tiheyksiä, myös ominaisuudet on voitu ilmoittaa eri tiheyksille. Tiheys on keskeinen puun ominaisuuksiin vaikuttava tekijä.