25.6.2020

Puutavaraopas – Sahatavara ja puutuotteet

Puutavaraoppaaseen on koottu perustietoa puusta ja puutuotteista sekä niiden käytöstä ja käsittelyistä. Alun perin puutavarakaupalle ja puuteollisuudelle laadittu opas on jatkoa aikaisemmille puu- ja sahatavaraoppaille, joista ensimmäinen ilmestyi jo vuonna 1974. Opas julkaistiin nykymuotoon uudistettuna vuonna 2016 ja jaettiin silloin muun muassa Puulehden erikoisnumerona tilaajille. Tämä nyt julkaistava sähköinen painos on päivitetty marraskuussa 2019.

Toivomme oppaan olevan hyödyksi.

Lue e-lehtenä

Puutavaraoppaan sisältö:

 • Puun ominaisuudet
 • Puutavara sanastoa ja käsitteitä
 • Tukin sahaus
 • Sahatavara
 • Sahatavaralajin valinta, määrittely, tilaus ja toimitukset
 • Muotohöylätyt laudat
 • Insinööripuutuotteet
 • Modifioitu puutavara
 • Puulevyt
 • Pintakäsittely
 • Asentaminen ja kiinnittäminen naulaamalla
 • Puun ekologisuus
 • Mitä puuta pihalle
 • Puutavaran laadut ja mitat
 • Yleisimmät profiilit
 • Rakenna puusta