9.12.2022

Puutavaraopas – Sahatavara ja puutuotteet

Puutavaraoppaaseen on koottu perustietoa puusta ja puutuotteista sekä niiden käytöstä ja käsittelyistä. Alun perin puutavarakaupalle ja puuteollisuudelle laadittu opas on jatkoa aikaisemmille puu- ja sahatavaraoppaille, joista ensimmäinen ilmestyi jo vuonna 1974. Opas julkaistiin nykymuotoon marraskuussa 2019.

Toivomme oppaan olevan hyödyksi:

Lue e-lehtenä

Puutavaraoppaan sisältö:

 • Puun ominaisuudet
 • Puutavara sanastoa ja käsitteitä
 • Tukin sahaus
 • Sahatavara
 • Sahatavaralajin valinta, määrittely, tilaus ja toimitukset
 • Muotohöylätyt laudat
 • Insinööripuutuotteet
 • Modifioitu puutavara
 • Puulevyt
 • Pintakäsittely
 • Asentaminen ja kiinnittäminen naulaamalla
 • Puun ekologisuus
 • Mitä puuta pihalle
 • Puutavaran laadut ja mitat
 • Yleisimmät profiilit
 • Rakenna puusta