23.6.2020

Puurakenteiden paloturvallisuus

Puu on palava materiaali, mutta samalla paloturvallinen materiaali. Pakotilanteessa puu hiiltyy tasaisesti, noin 1 millimetrin minuutissa, joten sen kuormankestävyys ja sortuminen palotilanteessa on tarkasti ennakoitavissa. Se helpottaa mm. pelastajien työtä.

Puurakenteilla voidaan verrattain helposti saavuttaa 30, 60, 90 ja 120 minuutin palonkestoaika. Vaadittava rakenteellinen palonkestoaika saavutetaan rakenteiden suojaverhouksella, joka on tavallisimmin kipsikartonkilevy, ja puurakenteiden hiiltymävaramitoituksella. Palotilanteessa kipsissa oleva kidevesi höyrystyy pitäen levyn lämpötilan palon vastakkaisella puolella alhaisena, mikä ehkäisee puun syttymistä. Rakenteen ontelot voidaan täyttää palamattomalla eristemateriaalilla joka suojaa puurakenteita ja hidastaa puun hiiltymistä.

Rakenteellisen palosuojauksen lisäksi puutalot voidaan varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla, sprinklauksella. Suositeltavin sammutusjärjestelmä puutaloon on korkeapainevesisumusprinklaus (Hi-Fog). Lauetessaan se ei ruiskuta vettä vaan vesisumun, joka tukahduttaa palon tehokkaasti. Järjestelmä kastele rakenteita. Tosiin kuin vesi, se toimii kolmiulotteisesti kyeten tukahduttamaan palon mm. pöydän alla, jonne vesi ei pääse.