23.6.2020

Puukuitulevy

Puukuitulevyt valmistetaan puukuiduista, jotka liitetään toisiinsa lämmön ja paineen avulla. Kuitujen tarttuminen toisiinsa saadaan aikaan huopautuksella sekä puun omilla tarttumisominaisuuksilla. Levyn pintakerroksen kuituja jauhetaan usein enemmän kuin keskikerroksen. Näin saadaan levyyn tasainen ja tiivis pinta. Liimaa ja muita lisäaineita voidaan käyttää parantamaan levyn ominaisuuksia ja tasoittamaan raaka-aineen ja valmistusmenetelmän erilaisuutta. Kuitulevyjen pääasiallinen raaka-aine on kuitenkin puukuitu, ja li-säaineiden määrä on tavallisesti alle 1 %.

Suomessa puukuitulevyä valmistaa Suomen Kuitulevy Oy.

Vakiopuukuitulevyt

Vakiopuukuitulevyt voidaan jakaa huokoisiin ja koviin. Perusominaisuuksiltaan puukuitulevy on verrattavissa puuhun ja siinä on tal­lella puun hyvät ominaisuudet: lujuus, sitkeys ja lämpimyys. Lisäk­si se on tasa-aineinen ja sillä ei ole syysuuntaa. Se on tiivis mutta hengittävä. Sitä on helppo työstää ja se on nopea asentaa. Se toimii lisälämmöneristeenä.

Puukuitulevyt rakennusrungon osana

Lisäämällä huokoiseen puukuitulevyyn hartsia ja vahaa voidaan parantaa kuitulevyn säänkesto-ominaisuuksia. Näin käsitellyt le­vyt soveltuvat puurunkoisiin ulkoseiniin ja yläpohjaan tuulensuojamateriaaliksi. Lisäksi ne jäykistävät seinärakennetta. Säänkestävät puukuitulevyt soveltuvat hyvin myös yläpohjan ontelon yläpintaa rajaavaksi levyksi.

Levyjen vähäisen lämmönjohtavuuden ansiosta ne muodostavat samalla kylmäkatkon rakenteisiin, ja parantavat rakenteen lämmöneristävyyttä.

Säänkestävät tuulensuojalevyt soveltuvat myös puurakenteisen kantavan ja ryömintätilaisen alapohjan (ns. rossipohjan) täytepohjalevyksi, jonka päälle alapohjan lämmöneriste asennetaan.

Sisäverhouslevyt

Sisäverhoukseen soveltuvat kaikki vakiopuukuitulevyt ja sisäverhoukseen tarkoitetut edelleen työstetyt kuitulevyjalosteet, ns. sisustuslevyt. Puukuitulevyä ei suositella märkätiloihin eikä laatoituksen alustaksi.

Kuivissa sisätiloissa kuitulevyn kosteuseläminen on vähäis­tä. Huokoisen puukuitulevyn ”puskusaumat” voidaan tasoittaa um­peen, jolloin saadaan yhtenäinen saumaton seinäpinta Huokoiset puukuitulevyt ja rei’itetyt kovat puukuitulevyt soveltuvat sisäverhouksissa hyvin myös äänenvaimennukseen.

Käsittelemättömät puukuitulevyt kuuluvat pintaluokkaan E.

Puukuitulevyn jatkojalosteet

Puukuitulevyjen pinnoitteena voidaan käyttää puuviilua, paperia, kangasta, muovia, lasikuitukangasta, metallia tai korkkia. Maalat­tuja kovalevyjä valmistetaan lähinnä puusepän- ja kalusteteollisuuden käyttöön. Ne soveltuvat myös näyttelyrakenteisiin ja sisustuskäyttöön.

Muita puukuitulevyn jatkojalosteita ovat lähinnä tiettyyn käyttö­tarkoitukseen valmistettavat ja käyttökohteesta riippuen eri tavoin pinnoitetut tai ”kyllästetyt” (vakio)puukuitulevyt.

MDF-levy (medium density fibreboard) valmistetaan puukuiduista liiman kanssa puristamalla. Liiman määrä vaihtelee tuotekohtaisesti. MDF-levy poikkeaa muista puukuitulevyistä valmistus-menetelmänsä ja liimapitoisuutensa vuoksi. Myös levyssä käytetyt puukuidut ovat hienojakoisempia. MDF-levyä käytetään etenkin kalusteteollisuudessa, mutta siitä valmistetaan myös sisäkäyttöön tarkoitettuja viilupintaisia tai maalattuja lista- ja paneelituotteita. MDF-levyä ei valmisteta Suomessa.

Varastointi

Levyt suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi sekä kuivumiselta että kastumiselta, likaantumiselta, auringon valolta, maakosketukselta, kolhiintumiselta ja naarmuuntumiselta. Levyt varastoi-daan lappeellaan suoralle alustalle. Tarvittaessa käytetään aluspuita, jotka ovat noin 0,5 m:n etäisyydellä toisistaan. Levypino peitetään suojalevyllä.

Kovat ja öljykarkaistut puukuitulevyt on tavallisesti kostutettava ennen kiinnitystä. Kostutukseen tarvitaan vettä noin 0,25 l/m2. Levyjä säilytetään pinossa kostutetut pinnat vastakkain ja muoviin käärittynä noin 3 vuorokautta. Levyt kiinnitetään kosteina.

Puolikovia ja huokoisia puukuitulevyjä ei kostuteta vedellä vaan niitä tulee ilmastoida vähintään niin kosteassa tilassa kuin mihin ne rakenteissa joutuvat. Ilmastoitaessa levyt ladotaan välirimojen avulla irti toisistaan esimerkiksi seinää vasten. Ilmastointiaika on 2…3 vuorokautta.

Työstö

Levyjen sahaukseen soveltuu esimerkiksi pöytä- tai käsisirkkeli. Pie­nehköt sahaukset voidaan tehdä myös tavallisella käsisahalla. Kuviosahaukseen soveltuu hyvin pistosaha. Huokoista puukuitulevyä voidaan työstää myös terävällä veitsellä.

Kiinnitys

Puukuitulevyt kiinnitetään puualustaan kuumasinkityillä nauloilla, ruuveilla ja/tai hakasilla. Kovat puukuitulevyt voidaan myös liimata alustaan. Tuulensuojalevyt asennetaan runkotolppien suuntaisesti ja kiinnitetään kaikilta reunoiltaan runkoon.

Pintakäsittely

Puukuitulevyjä voidaan maalata, tapetoida ja laminoida. Levyjen maalaukseen sopivat kaikki yleisimmät puupintojen sisämaalaukseen tarkoitetut tuotteet. Kovat puukuitulevyt soveltuvat maalattavaksi sellaisenaan. Huokoisten puukuitulevyjen maalaus edellyttää pohjustusta, jossa levyjen pinta maalataan ohuesti kertaalleen val­koisella sisäpohjamaalilla tai esiliisteröidään tapettiliisterillä. Vaih­toehtoisesti voidaan käyttää tehtaalla jo valmiiksi pohjamaalattuja levyjä. Pintakäsittelyn soveltuvuus tulee aina varmistaa pintakäsit-telyaineen valmistajalta.

Puukuitulevyn uudelleen käyttö ja hävittäminen

Ehjät ja kuivat puukuitulevyt voidaan tapauskohtaisesti harkiten käyttää uudelleen. Uusiokäyttö onkin suositeltavin tapa puukuitulevyjen ”hävittämiseksi”. Koska puukuitulevyt ovat pääasiassa puhdasta luonnonpuuta, ne voidaan hävittää hautaamalla maahan, kompostoimalla, toimittamalla kaatopaikalle tai polttaa. Pintakäsittelemättömät puukuitulevyt voidaan polttaa tavallisissa tulisijoissa mieluiten muun polttopuun yhteydessä.