Rakenteet
10.7.2020

Rungon toimintaperiaate

Pilari-palkkirunko on massiivisiin pilareihin ja palkkeihin perustuva rakennusjärjestelmä. Pilari-palkkirunko mahdollist... Pilari-palkkirunko on massiivisiin pilareihin ja palkkeihin perustuva rakennusjärjestelmä. Pilari-palkkirunko mahdollistaa suurien yhtenäisten tilojen ja muun-tojoustavuuden toteuttamisen. Tavallisesti pilari-palkkirunko suunnitellaan myös rakennuksen jäykisteeksi, joka tehdään diagonaalijäykisteillä tai mastojäykisteillä. Ulkovaippa tehdään pilari-palkkirungon ulkopuolelle. Vaakarakenne voi olla

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Materiaalivaihtoehdot

Liimapuu Liimapuu on lujuusluokiteltu kantaviin rakenteisiin tarkoitettu tuote. Liimapuu koostuu toisiinsa liimatuista p... Liimapuu Liimapuu on lujuusluokiteltu kantaviin rakenteisiin tarkoitettu tuote. Liimapuu koostuu toisiinsa liimatuista päällekkäisistä saman suuntaisista lamelleista. Raaka-aineena käytetään kuusi- tai mäntysahatavaraa. Poikkileikkaus koostuu vähintään kahdesta enintään 45 mm paksusta lamellista. Taivutetuissa liimapuutuotteissa voidaan käyttää enintään 35 mm paksuja lamelleja. Yleisimmät liimapuu

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Seinän ominaisuudet

Pilari-palkkirungossa ulkoseinät ja väliseinät tehdään ei-kantavina rakennusosina. Pilari-palkkirunko mahdollistaa myös... Pilari-palkkirungossa ulkoseinät ja väliseinät tehdään ei-kantavina rakennusosina. Pilari-palkkirunko mahdollistaa myös suurien lasijulkisivujen toteuttamisen. Seinät voidaan tehdä rankarakenteisena tai massiivipuulevyrakenteisena. Rankarunkoisen seinän ominaisuudet Rankarunkoisissa rakennusosissa on useita rakennekerroksia, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Seuraavissa kohdissa esitetään ranka

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Puupinnat sisällä

Palomääräykset mahdollistavat puupintojen näkyviin jättämisen myös tapauksissa, joissa sisäpintoihin vaaditaan suojaverh... Palomääräykset mahdollistavat puupintojen näkyviin jättämisen myös tapauksissa, joissa sisäpintoihin vaaditaan suojaverhous. Enintään 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa sisäpuoliset suojaverhoukset voidaan jättää pois, kun käytetään vähintään B-s1, d0-luokan lämmöneristeitä. Yli 2-kerroksisessa P2-paloluokan rakennuksessa suojaverhoamatonta pintaa (puupintaa) saa olla seuraavasti: ei kant

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Soveltuvuus kantavana runkona

Pilari-palkkirunko soveltuu erityisen hyvin kokoontumisrakennuksiin, koska näissä tarvitaan tavallisesti suuria yhtenäis... Pilari-palkkirunko soveltuu erityisen hyvin kokoontumisrakennuksiin, koska näissä tarvitaan tavallisesti suuria yhtenäisiä tiloja. Rakennus voidaan toteuttaa kokonaan pilari-palkkirunkoisena tai sitä voidaan käyttää valituissa osissa muiden runkojärjestelmien yhteydessä. 

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Rakennusosissa huomioitavia pääasiallisia seikkoja

Pilari-palkkirungon rakennusosat ovat tavallisesti hyvin järeitä ja niihin kohdistuu suuria kuormituksia. Tästä johtuen... Pilari-palkkirungon rakennusosat ovat tavallisesti hyvin järeitä ja niihin kohdistuu suuria kuormituksia. Tästä johtuen tärkeimmässä osassa ovat pilarien ja palkkien välisten liitosten suunnittelu. Rakennusosien järeydestä johtuen erityistä huomiota tulee kiinnittää puuosien muodonmuutoksiin kosteuden vaihdellessa (kuivumiskutistuma, halkeilu). Muodonmuutokset ovat myös keskeisimpiä tekijöitä liit

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Jännevälit

Välipohjat Välipohjan suunnittelussa usein mitoittavaksi tekijäksi tulee välipohjan värähtelymitoitus. Mitoituksessa tar... Välipohjat Välipohjan suunnittelussa usein mitoittavaksi tekijäksi tulee välipohjan värähtelymitoitus. Mitoituksessa tarkastellaan välipohjan jännevälin keskelle sijoitetun1 kN:n pistekuorman aiheuttamaa hetkellistä taipumaa (δ), joka saa Suomessa olla enintään 0,5 mm. Toinen tarkasteltava tekijä on välipohjan ominaistaajuus (f1), joka saa Suomessa olla matalimmillaan 9 Hz. Kyseiset raja-arvot vai

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Yhdistelmäkäyttö

Usein kokoontumistiloissa tarvitaan suuria avoimia tiloja, jolloin kaikkiakantavia pystyrakenteita ei voida toteuttaa ka... Usein kokoontumistiloissa tarvitaan suuria avoimia tiloja, jolloin kaikkiakantavia pystyrakenteita ei voida toteuttaa kantavina seininä. Tällaisessa tapauksessa rakennuksen sisällä kantavat seinät voidaan korvata pilari-palkkirungolla. Edellä mainittua menetelmää voidaan käyttää myös tapauksissa, joissa rakennukseen halutaan muuntojoustavuutta. Tällöin suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnit

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Tuotantotavat

Lue koko sisältö
14.7.2020

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

CLT-levyt CLT-levyt voidaan CE-merkitä niitä koskevan eurooppalaisen teknisen arvioinnin (EAD 130005-00-0304, 2015-03) p... CLT-levyt CLT-levyt voidaan CE-merkitä niitä koskevan eurooppalaisen teknisen arvioinnin (EAD 130005-00-0304, 2015-03) perusteella. Menettely on valmistajalle vapaaehtoinen. CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismäärä

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Seinien jäykistys

Rangan nurjahdus seinän tasosta (vahva suunta) Rankaseinän nurjahduskestävyyttä rangan poikkileikkauksen vahvemmassa suu... Rangan nurjahdus seinän tasosta (vahva suunta) Rankaseinän nurjahduskestävyyttä rangan poikkileikkauksen vahvemmassa suunnassa voidaan suurentaa käyttämällä poikkileikkaukseltaan korkeampia rankoja. Tätä voi kuitenkin rajoittaa se, että seinälle on varattu vain tietty paksuusmitta, jota ei voida ylittää. Myös käytettävien materiaalien dimensiot rajoittavat rangan kokoa (esim. sahatavassa max 48×24

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Perustukset

Pilari-palkkirunko aiheuttaa perustukselle pistemäisen kuormituksen, joten tavallisesti käytetään pilarianturoita. Pilar... Pilari-palkkirunko aiheuttaa perustukselle pistemäisen kuormituksen, joten tavallisesti käytetään pilarianturoita. Pilarirunko voidaan perustaa myös sokkeleiden päältä, kun pistemäinen kuormitus huomioidaan sokkelien suunnittelussa. Pilari-palkkirungon perustuksina voidaan käyttää perinteisiä betonirakenteisia perustustyyppejä. Kaikkien kantavien pilareiden alla tulee olla antura, jotta runko saad

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Palkiston ja NR-ristikoiden jäykistys

Käytettäessä vaakarakenteissa palkkeja tai NR-ristikoita, tulee näiden suunnittelussa huomioida seuraavassa esitettyjä s... Käytettäessä vaakarakenteissa palkkeja tai NR-ristikoita, tulee näiden suunnittelussa huomioida seuraavassa esitettyjä stabiliteettiin liittyviä seikkoja. Hoikkuudestaan johtuen edellä mainitut rakenteet tarvitsevat tavallisesti kiepahdus- ja nurjandustuentaa, jotta rakenteen kantokyky voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan. Palkit voivat kiepahtaa tukemattomasta puristetusta reunastaan, kun palkkeih

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Rakennuksen jäykistys

Rakennus tulee jäykistää vaakakuormitusta vastaan. Pääasiallinen vaakakuorma Suomessa on tuulikuorma (joissakin maissa l... Rakennus tulee jäykistää vaakakuormitusta vastaan. Pääasiallinen vaakakuorma Suomessa on tuulikuorma (joissakin maissa lisäksi maanjäristyksen aiheuttamat vaakakuormat). Mitä korkeampi rakennus on sitä haasteellisempaa sen jäykistäminen on. Lisäksi haasteellisuuteen vaikuttaa rakennuksen runkosyvyys (hoikka rakennus huojuu helpommin). Kun rakennus on yli 2-kerroksinen, alkaa jäykistävien rakennuso

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Rakennusosien liittymät

Puurakentamisessa rakennusosien liittymien suunnittelu tehdään tapauskohtaisesti. Tämä johtuu siitä, että puurakentamise... Puurakentamisessa rakennusosien liittymien suunnittelu tehdään tapauskohtaisesti. Tämä johtuu siitä, että puurakentamisessa ei ole yhteistä standardia kyseiseen asiaan ja käytettäviä erilaisia rakennetyyppejä on suuri määrä. Käytettävät rakennetyypit myös vaihtelevat puuosatoimittajien välillä. Rakennusosien liittymien suunnittelun tekee tavallisesti yhteistyössä päärakennesuunnittelija ja puusosa

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Ääneneristys

Rankarakenteet Puurakenteisten rakennusosien ääneneristävyys perustuu ns. jousi-massa-yhdistelmään, jossa on kaksi erill... Rankarakenteet Puurakenteisten rakennusosien ääneneristävyys perustuu ns. jousi-massa-yhdistelmään, jossa on kaksi erillään olevaa massaa (levyt) ja näiden välissä on ilmatila (”ilmajousi”). Tämä johtuu siitä, että puurakenteisissa rakennusosissa ei ole riittävästi massaa ääneneristystä varten. Huoneistojen välisen betonirakenteisen seinän painon tulee olla noin 500 kg/m2 (paksuus 200 mm), jo

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Talotekniikka

Puurunkoisen rakennuksen LVIS-suunnittelu tulee tehdä valmiiksi ennen rakentamisen aloittamista. Samoin elementteihin tu... Puurunkoisen rakennuksen LVIS-suunnittelu tulee tehdä valmiiksi ennen rakentamisen aloittamista. Samoin elementteihin tulevat reiät ja aukot putkia varten tulee tehdä valmiiksi tehtaalla. Puuttuvien tai väärässä paikassa olevien reikien ja aukkojen tekeminen työmaalla ei ole itsestään selvää, koska kantavien rakennusosien rei’ittäminen vaikuttaa usein suoraan niiden kantavuuteen. Samoin taloteknis

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
10.7.2020

Palotekniset erityiskysymykset

Onteloiden palokatkot Rankarungossa rakennusosien sisään muodostuu luonnostaan onteloita. Paloteknisesti tällaiset ontel... Onteloiden palokatkot Rankarungossa rakennusosien sisään muodostuu luonnostaan onteloita. Paloteknisesti tällaiset ontelot tulee katkaista osastoivien rakennusosien kohdalla. Massiivipuulevyrungossa rakennusosien sisään muodostuu vähemmän onteloita kuin rankarungossa. Onteloita muodostuu kuitenkin aina, kun massiivipuulevyyn tehdään koolauksia ja levytyksiä ääni-, palo- tai lämpötekniikan takia. M

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö