10.7.2020

Rakennusosien liittymät

Puurakentamisessa rakennusosien liittymien suunnittelu tehdään tapauskohtaisesti. Tämä johtuu siitä, että puurakentamisessa ei ole yhteistä standardia kyseiseen asiaan ja käytettäviä erilaisia rakennetyyppejä on suuri määrä. Käytettävät rakennetyypit myös vaihtelevat puuosatoimittajien välillä. Rakennusosien liittymien suunnittelun tekee tavallisesti yhteistyössä päärakennesuunnittelija ja puusosatoimittaja.

Rakennusosien liittymien suunnittelussa keskeisimpinä aihealueina ovat seuraavat:

  • Lujuustekniikka (voimien siirtoreitti vaaka- ja pystysuunnassa, voimaliitokset, tukipinnat jne.)
  • Muodonmuutokset (vaakasiirtymä, painuma jne.)
  • Lämpö- ja kosteustekniikka (lämpö- ja kosteuskatko, ilman- ja höyrynsulku jne.)
  • Äänitekniikka (ilmatiiviys, sivutiesiirtymä jne.)
  • Palotekniikka (palokatkot, kantavuus, osastoivuus, tiiviys jne.)
  • Työmaatekniikka (rakennettavuus jne.)

Seuraavissa kuvissa on esitetty tyypillisiä hirsirungon liittymien suunnittelussa huomioitavia seikkoja liittymäkohtaisesti. Esitetyt kuvat ovat suuntaa-antavia periaatetasolla esitettyjä ratkaisuja.