9.7.2020

Soveltuvuus kantavana runkona

Rakennus voidaan toteuttaa kokonaan rankarunkoisena tai rankarunkoa voidaan käyttää valituissa rakennusosissa muiden runkojärjestelmien yhteydessä. Tyypillisesti tällaisia rakennusosia ovat ulkoseinät. Valintaperusteina on tyypillisesti kustannustehokkuus ja helppo elementoitavuus.

Rankarunko on kustannustehokas erityisesti 1…2-kerroksisissa rakennuksissa. Tällaisissa rakennuksissa rankojen pystykuormitus ja jäykistävien levytysten vaakakuormitus sekä rakennusosien välisten liitosten voimat pysyvät rankarungolle soveltuvalla alueella.

Rankarunkoa voidaan käyttää myös yli 3…8-kerroksisissa rakennuksissa, mutta tällöin tulee varautua siihen, että alimmissa kerroksissa seinien rankajako on erityisen tiheä. Tämä johtuu erityisesti rangan tukipainekestävyydestä ala- ja yläohjauspuussa, mutta myös rankojen nurjahduskestävyydestä. Lisäksi tulee varautua siihen, että yli 2-kerroksisessa rakennuksessa jäykistävien levytysten vaakakuormitus ja rakennusosien välisten liitosten voimat kasvavat voimakkaasti. Tästä seuraa usein se, että levyjäykistyksen ja rankarungolle ominaisten perusliitosten käyttö ei ole välttämättä lujuusteknisesti mahdollista. Yli 2-kerroksisessa rakennuksessa on myös vaativammat palomääräykset, jolloin rungon palotekninen mitoittaminen on haasteellisempaa. Edellisistä johtuen saatetaan joutua tilanteeseen, jossa rankarungon kustannustehokkuus alkaa hiipumaan.