10.7.2020

Seinien jäykistys

Hirsiseinän nurjahdus seinän tasosta

Hirsiseinä koostuu päällekkäin ladotuista hirsistä, joten hirsiseinällä ei ole taivutuskestävyyttä seinän korkeussuunnassa. Seinän pituussuunnassa hirret vastaanottavat taivutusta, jolloin seinän päissä tulee olla vaakasuuntaista voimaa vastaanottavat tuet.

Jotta hirsiseinä voi toimia kantavana seinänä, tulee sen päissä ja aukkojen pielissä olla jäykisteet. Jäykisteinä käytetään tavallisesti poikittaisia hirsiseiniä/seinän osia, erillisiä pilastereita (följäreitä) ja aukkojen pielissä karapuita. Jäykisteiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota seinän mahdolliseen painumaan. Hirsiseinän nurjahduskestävyyttä voidaan kasvattaa hirren leveyttä suurentamalla. Kantavassa hirsiseinässä aukkojen pielissä tulee aina olla riittävästi leveysmittaa B (ks. alla oleva kuva).