10.7.2020

Palkiston ja NR-ristikoiden jäykistys

Käytettäessä vaakarakenteissa palkkeja tai NR-ristikoita, tulee näiden suunnittelussa huomioida seuraavassa esitettyjä stabiliteettiin liittyviä seikkoja. Hoikkuudestaan johtuen edellä mainitut rakenteet tarvitsevat tavallisesti kiepahdus- ja nurjandustuentaa, jotta rakenteen kantokyky voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan.

Palkit voivat kiepahtaa tukemattomasta puristetusta reunastaan, kun palkkeihin kohdistuu taivutusrasitus. Joissakin tapauksissa palkkeihin voi syntyä myös aksiaalista puristavaa voimaa, jolloin palkit voivat myös nurjahtaa. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun yläpohjan sekundääripalkkeja käytetään pääkannattimien sivuttaistuentaan ja samalla ne kantavat myös vesikaton kuormia. Mikäli palkisto toteutetaan ristikkorakenteisista palkeista, tulee niiden yläpaarre tukea nurjahdusta vastaan poikkileikkauksen heikommassa suunnassa.

Kiepahdus sekä nurjahdus poikkileikkauksen heikommassa suunnassa voidaan estää helposti palkiston päällä olevalla levytyksellä, joka usein toimii myös sekundäärirakenteena välittäen pystysuuntaisen kuormituksen palkistolle. Mikäli palkiston päällä ei ole levytystä tai esimerkiksi palotilanteessa levytys  lakkaa toimimasta palkiston sivuttaistukea, tulee palkistolle suunnitella erillinen kiepahdus- ja nurjahdustuenta. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää palkkien väliin suunniteltuja välikapulalinjoja tai palkiston päälle suunniteltuja soiroja. Erityisen tärkeää on huomioida, että toimiakseen kiepahdus- tai nurjahdustukena, välikapulat ja soirot palkiston päällä tarvitsevat tuen, joka vastaanottaa kiepahdus- ja nurjahdustukiin syntyvän voiman.

Mikäli palotilanteessa kiepahdus- ja nurjahdustukena käytetään palkiston päällä olevia soiroja, tulee soirot ja niiden liitokset suojata palolta. Suositeltava tapa palkiston kiepahdus- ja nurjahdustuentaan palotilanteessa on palkkien välissä olevat kapulat. Tämä johtuu siitä, että välikapulat ovat palkkien tapaan suojattuna kyljistään palosuojavillalla ja ne hiiltyvät mahdollisesti ala- tai yläpinnastaan, kuten palkki. Myös välikapuloiden liitokset ovat suojattuna palosuojavillan ansiosta.

NR-ristikkoyläpohjan jäykistys suositellaan tehtäväksi NR-pukkijäykisteiden ja yläpaarteen päälle asennettavien jäykisteen avulla. Tällöin saadaan yksinkertainen ja nopeasti toteutettava jäykistyssysteemi, joka toimii myös asennusaikaisena tukena NR-ristikoille.

NR-ristikkoyläpohjan jäykistyksen suunnitteluun löytyy mitoitusohjelma osoitteesta  www.puuinfo.fi/mitoitusohjelmat