8.6.2020

Hallien rungot

Erillisrunkoiset hallit

Pilarirungot
Erillisrunkoisten hallien yleisin runkotyyppi on pilarirunko ja niiden varaan kannatetut palkki-, ristikko- tai vetotankokannattajat. Pilarit ovat tavallisesti ainakin yhteen suuntaan mastojäykistettyjä. Kannatintyyppi valitaan halutun jännevälin mukaan. Jännemitta voi olla jopa 50 metriä. Mikäli tilan käyttö mahdollistaa keskelle tilaa sijoitettuja pilaririvejä, voidaan rakennuksesta tehdä monilaivainen. 

Kaarirungot
Kaarirunko on nimensä mukaisesti kaarimainen rakenne, joka tukeutuu suoraan vaakasuunnassa tuettuihin perustuksiin. Kaarirunko voi olla jänneväliltään jopa yli 100 metriä. Perustukset tuetaan joko vetotangoilla toisiinsa, suoraan peruskallioon tai vinopaaluilla. Kaari voidaan rakentaa massiiviliimapuusta tai ristikkona. Kaareen suunnitellaan yleensä kaksi tai kolme niveltä. Kaari tuetaan suoraan peruspilarin varaan. Peruspilarin suuresta koosta johtuen se ulottuu usein hallin sisäpuolelta sokkelin ulkopuolelle ja on siksi lämpöeristettävä ulkopuolelta. Kaaren kantanivel tulisi sijoittaa rakennuksen sisäpuolelle. 

Kehärungot
Kehärunko on rakenne, jossa katon ja seinän runko on yhdistetty toisiinsa jäykkänurkkaisesti siten, että perustuksiin syntyy vaakavoima myös pystykuormasta. Vaakavoima otetaan vastaan sitomalla vastakkaiset anturat vetotangolla toisiinsa tai tukemalla perustukset suoraan peruskallioon tai vinopaaluille.

 Kehärunkotyyppejä ovat

  • käyränurkkainen kolminivelkehä
  • terävänurkkainen kolminivelkehä
  • ristikkonurkkainen kolminivelkehä. 

Käyränurkkainen kehä rakennetaan taivutetusta liimapuusta, jonka nurkka voidaan tehdä erikseen teräväksi liimapuusta tai sahatavarasta. Terävänurkkaisen viilupuukehän palkki liitetään pilariin tappivaarnaliitoksella. Ristikkonurkkainen kehä rakennetaan puupalkista, puisesta vinotuesta ja vetotangosta, joka on terästä tai puuta. Kehä kootaan yleensä työmaalla. 

Muut rungot
Puusta voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia kuori- ja verkkorakenteita. Rakennusosien mallinnukseen perustuva valmistus mahdollistaa monimutkaisten algoritmisten rakenteiden toteutuksen.Tavallisin kupolityyppi on arinakupoli. Sen kantava rakenne muodostuu esimerkiksi teräsosilla toisiinsa liitetyistä, verkkomaisesti sijoitetuista puristussauvoista. Sauvat tehdään viilu- tai liimapuusta. Tällaisella rakenteella on toteutettu jopa yli 160 metrin jännemittoja. 

Kantavaseinäiset hallit
Kantavaseinäisissä halleissa rakennuksen pitkät seinät ovat kantavia ja kattokannattajat asennetaan niiden varaan. Yksilaivainen rakennus jäykistetään levyjäykistyksellä. Tällaisen rakennuksen runkosyvyys voi olla noin 20 metriä ja korkeus 6 metriä. Suurempaa runkosyvyyttä tarvittaessa rakennus voidaan jakaa kahteen laivaan pilari-palkkilinjan avulla. Näissä rakennuksissa suositellaan mastojäykistystä.