22.7.2020

Lisäkerrosrakentamista koskevat palomääräykset

Seuraavat palomääräykset koskevat puurunkoista lisäkerrosta P1-paloluokan (palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2) betonirunkoisen asuinkerrostalon päällä. Lisäkerroksia voi olla enintään kaksi päällekkäin ja ne on tarkoitettu asuinkäyttöön.

1.1 Rakennuksen korkeus

Lisäkerrokset mukaan lukien rakennuksen korkeus saa olla enintään 28 m.

1.2 Sprinklaus

Yksi lisäkerros voidaan toteuttaa ilman sprinklausta. Kahden lisäkerroksen tapauksessa sekä lisäkerrokset että ylin betonirunkoinen kerros tulee sprinklata. Sprinklausvaatimus ei kuitenkaan koske uloskäytävää.

1.3 Ulkoverhous

Lisäkerroksen ulkoverhous voidaan toteuttaa vähintään D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. palosuojakäsittelemätön puu). Tällöin tulee käyttää EI 30-luokan paloräystäitä, jotka estävät julkisivupalon leviämisen yläpohjaan. Mikäli käytetään vähintään B-s2, d0-luokan ulkoverhousta, ei paloräystäitä tarvitse käyttää. Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus voidaan aina toteuttaa vähintään D-s2, d2-luokan tarvikkeista, kun tuuletusvälin paksuus on enintään 50 mm ja kiinnityskoolauksen k-jako on vähintään 600 mm. Myös ristiinkoolaus on mahdollinen, kun edellä esitetyt vaatimukset täyttyvät.

1.4 Ulkoseinän tuulensuoja

Tuulensuojan pintaluokan tulee olla vähintään A2-s1, d0.

1.5 Lämmöneristeet ja muut täytteet

  • Yksi lisäkerros: lämmöneristeet ja muut täytteet voivat olla eristävältä osaltaan vähintään D-s2, d2-luokkaa. Mikäli ulkoseinissä on edellä mainittuja lämmöneristeitä tai muita täytteitä, tulee ulkoseinissä olla ulkopuolinen K2 10, A2-s1, d0-luokan suojaverhous. Mikäli lämmöneristeet ja muut täytteet ovat eristävältä osaltaan vähintään B-s1, d0-luokkaa, ei ulkoseinissä tarvitse käyttää ulkopuolista suojaverhousta.
  • Kaksi lisäkerrosta: lämmöneristeiden tulee olla eristävältä osaltaan vähintään A2-s1, d0-luokkaa.

1.6 Kantavat rakenteet

Lisäkerroksen kantavat rakenteet voidaan tehdä vähintään D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. palosuojakäsittelemätön puu) lukuun ottamatta uloskäytävien rakenteita, jotka tulee tehdä A2-s1, d0-luokan tarvikkeista (esim. betoni, harkko, tiili, teräsranka, kipsilevy). Kantavat rakenteet mitoitetaan luokkaan R 60.

1.7 Portaat

Lisäkerrokseen johtavat porrassyöksyt ja porrastasanteet tulee tehdä A2-s1, d0-luokan tarvikkeista. Porrassyöksyt ja porrastasanteet mitoitetaan luokkaan R 30.

1.8 Suojaverhous ja sisäpinnat

Huoneistojen sisäpinnoissa, lukuun ottamatta ei-kantavia väliseiniä, tulee olla K230, A2-s1, d0-luokan suojaverhous. Huoneistojen seinien ja kattojen pintaluokan tulee olla vähintään D-s2, d2 (esim. palosuojakäsittelemätön puu). Puupinta saa olla suojaverhouksen päällä. Lattialla ei ole pintaluokkavaatimusta. Uloskäytävien seinien ja kattojen pintaluokan tulee olla vähintään A2-s1, d0 ja lattian pintaluokan vähintään DFL-s1 (esim. palosuojakäsittelemätön puu).

1.9 Osastoivat rakennusosat huoneistoissa

Huoneistot osastoidaan toisistaan EI 60-luokan rakennusosin.

1.10 Osastoivat rakennusosat uloskäytävässä

Uloskäytävät osastoidaan huoneistoista EI 60-luokan rakennusosin.

1.11 Ullakon ja yläpohjan ontelot

Ullakko tulee aina osastoida alapuolisesta tilasta EI 60-luokan rakennusosalla. Yläpohjan ontelo kannattaa osastoida alapuolisesta tilasta, jotta ontelossa voidaan käyttää D-s2, d2-luokan pintoja (esim. palosuojakäsittelemätön puu). Ullakko osastoidaan enintään 1600 m2:n osastoihin EI 30-luokan rakennusosin. Ullakon palo-osasto ja yläpohjan ontelo jaetaan enintään 400 m2:n osiin EI 15-luokan rakennusosin.

1.12 Parvekkeet

Parvekkeiden kantavat rakenteet mitoitetaan luokkaan R 30. Parvekelaatan tulee täyttää osastoivuusvaatimus EI 30, mikäli parveke on lasitettu. Avonaisen parvekkeen laatalla ei ole osastoivuusvaatimusta. Parvekkeen pintaluokat määräytyvät ulkoseinän ulkopinnan mukaan. Kuitenkin varatiekäyttöön suunnitellun parvekkeen pintaluokkien, pois lukien lattiat, tulee olla B-s2, d0.