10.7.2020

Rungon toimintaperiaate

Hirsirungossa olennaista ovat hirren poikkileikkauksen profiili ja salvokset(nurkkaliitos), joiden avulla päällekkäiset hirsikerrat liittyvät toisiinta. Hirsirunko on kantavaseinäinen rakennusjärjestelmä. Kantavat seinät jatkuvat tavallisesti yhtenäisenä yläpohjaan saakka ja vaakarakenne kiinnitetään seinien kylkeen. Vaakarakenne voi olla palkkirakenteinen tai massiivipuulevyä.

Kantavat seinät suunnitellaan välittämään pystykuormat perustuksille. Hirsirungossa pystykuorman kantokykyä rajoittaa tavallisesti seinän nurjahduskestävyys. Hirsiä käytettäessä tulee tutkia myös tukipainekestävyys, joka saattaa tulla mitoittavaksi tekijäksi joissakin tapauksissa.

Tavallisesti kantavat seinät suunnitellaan myös rakennuksen jäykistäviksi rakennusosiksi. Hirsiseinät voidaan tehdä jäykistäväksi ainoastaan kiinnittämällä hirret toisiinsa siten, että vaakavoima välittyy hirreltä toiselle. Tämä voidaan tehdä ruuveilla tms. vaarnoilla. Vaarnojen suunnittelussa tulee huomioida hirsiseinän mahdollinen painuminen.

Pystykuormien ja jäykistyksen takia kantavien seinien tulee sijaita samoilla kohdilla eri kerroksissa. Tämä tulee ottaa huomioon tilasuunnittelussa. Kantavien seinien aukkojen koossa ja sijainnissa on myös tilasuunnittelussa huomioitavia rajoitteita, jotka syntyvät pääasiassa aukon ylityshirsien ja näiden päissä olevien tukien kestävyydestä. Aukkojen pystypielet tulee aina jäykistää karapuulla. Karapuu toimii myös ikkunan ja oven kiinnityspintana ja mahdollistaa hirsiseinien mahdollisen painuman aukon ympärillä. Jäykistävän seinän tapauksessa tulee aina jäädä riittävästi ehjää hirsiseinää, joka edellisten lisäksi vaikuttaa aukkojen kokoon ja sijoitteluun.


Hirsiseinästä voidaan jossain määrin toteuttaa myös ulokkeita ja seinämäisiä palkkeja. Tällaisen rakenteen toiminta perustuu siihen, että kuormitus jakautuu päällekkäisille toisistaan irrallaan oleville hirsille. Seinämäisiä palkkeja ja ulokkeita suunniteltaessa tulee kiinnittää huomioita näiden tukiin, koska kyseiset rakennusosat aiheuttavat tukiin suuren paikallisen kuorman. Ulokkeellinen seinä saatetaan joissakin tapauksissa joutua ankkuroimaan sen stabiliteetin takia.

Hirsirungossa käytettäviä salvostyyppejä on useita. Erilaisten salvosten tekniset erot ovat vähäisiä, mutta ulkonäölliset erot suuria. Julkisivun suunnittelussa salvokset ovat merkittävässä osassa ja tätä kautta ne liittyvät myös asema kaavallisiin seikkoihin. Nykyisin on olemassa myös kaupunkiympäristöön kehitettyjä salvostyyppejä. Alla oleviss kuvissa on esitetty tyypillisiä teollisesti valmistettujen hirsien salvostyyppejä (1 = lohenpyrstönurkka, 2 = jiirinurkka, 3 = pitkänurkka).