10.7.2020

Rungon toimintaperiaate

Massiivipuulevyrunko on kantavaseinäinen rakennusjärjestelmä. Kantavat seinät voivat olla korkeudeltaan kerroskohtaisia, jolloin vaakarakenne kiinnitetään seinän päälle. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kahden kerroksen korkuisia kantavia seiniä, jolloin massiivipuulevyt asennetaan pystyys ja vaakarakenne kiinnitetään seinän kylkeen. Vaakarakenne voi olla palkkirakenteinen tai massiivipuulevyä.

Kantavat seinät suunnitellaan välittämään pystykuormat perustuksille. Massiivipuulevyrungossa pystykuorman kantokykyä rajoittavat tavallisesti levyn (seinän) nurjahduskestävyys. Tämä ei kuitenkaan ole yleensä ongelma, koska massiivipuulevyn paksuutta lisäämällä voidaan helposti kasvattaa nurjahduskestävyyttä. Massiivipuulevyjä käytettäessä tulee tutkia myös tukipainekestävyys, joka saattaa tulla mitoittavaksi tekijäksi joissakin tapauksissa.

Tavallisesti kantavat seinät suunnitellaan myös rakennuksen jäykistäviksi rakennusosiksi. Massiivipuulevyt ovat tehokkaita levyjäykisteitä, koska ne ovat lujia ja jäykkiä. Vaikka massiivipuulevyseinässä on aukkoja, voidaan seinä suunnitella toimimaan levyjäykisteenä yhtenä kokonaisuutena aukot mukaan lukien. Tällöin tulee kuitenkin huomioida, että seinän jäykistyskapasiteetti alenee aukkojen takia.

Pystykuormien ja jäykistyksen takia kantavien seinien tulee sijaita samoillakohdilla eri kerroksissa. Tämä tulee ottaa huomioon tilasuunnittelussa. Kantavien seinien aukkojen koossa ja sijainnissa on myös tilasuunnittelussa huomioitavia rajoitteita, vaikka kysymyksessä on massiivipuulevy. Aukkojen päällä tulee jäädä riittävästi korkeutta aukkopalkille, joka voi olla samaa levyä tai erillinen palkki. Jäykistävän seinän tapauksessa seinään tulee aina jäädä riittävästi umpinaista osaa jäykistyksen näkökulmasta, joka edellisten lisäksi vaikuttaa aukkoje kokoon ja sijoitteluun.

Massiivipuulevyistä voidaan toteuttaa myös ulokkeita ja seinämäisiä palkkeja. Seinämäiseen palkkiin voidaan suunnitella myös aukkoja. Tällöin tulee kuitenkin huomioida, että palkin kuormankantokyky alenee aukkojen takia. Seinämäisiä palkkeja ja ulokkeita suunniteltaessa tulee kiinnittää huomioita näiden tukiin, koska kyseiset rakennusosat aiheuttavat tukiin suuren paikallisen kuorman. Ulokkeellinen seinä saatetaan joissakin tapauksissa joutua ankkuroimaan sen stabiliteetin takia.