14.7.2020

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Paikalla rakentaminen

 • Puutuotteet, joille on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi (hEN), tulee CE-merkitä.
 • Puutuotteet, joille ei ole olemassa eurooppalaista harmonisoitua tuotestandardia (hEN), voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. ETA-menettely on valmistajalle vapaaehtoinen.
  • Lue lisää ETA-menettelystä kohdasta 1. Aloita hankkeeseen ryhtyminen/Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen.
 • CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismääräysten edellyttämät toiminnalliset vaatimukset.
 • Vaihtoehtoisesti eurooppalaisten harmonisoitujen tuotestandardien (hEN) piiriin kuulumattomien tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa noudattamalla kansallisia hyväksyntämenettelyjä (Laki eräiden rakennustuotteiden hyvksynnästä). Sen avulla tuotteiden valmistaja voi osoittaa, että CE-merkinnän soveltamisalaan kuulumaton rakennustuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset. Rakennustuotteiden kansalliselle hyväksymiselle on kolme vapaaehtoista vaihtoehtoa:
  • tyyppihyväksyntä
  • varmennustodistus ja
  • valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen
 • Lisäksi rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu ja on syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia.
 • Samalle tuoteryhmälle on mahdollista käyttää vain yhtä näistä menettelyistä.

Tasoelementit

 • Tasoelementit voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Menettely on valmistajalle vapaaehtoinen. Mikäli valmistajan tasoelementtirakenteet eivät kuulu minkään voimassa olevan arviointiperusteen (EAD) piiriin, ne joudutaan laatimaan, kun yritys hakee ETA-menettelyä.
  • Lue lisää ETA-menettelystä kohdasta 1. Aloita hankkeeseen ryhtyminen/Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen.
 • CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismääräysten edellyttämät toiminnalliset vaatimukset.
 • Vaihtoehtoisesti elementtien vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa kansallisella varmennustodistuksella (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä).
 • Lisäksi rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu ja on syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Tilaelementit

 • Tilaelementit voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Menettely on valmistajalle vapaaehtoinen. Tilaelementeille ei ole toistaiseksi voimassa olevia ETA-menettelyn edellyttämiä arviointiperusteita (EAD), vaan sellaiset joudutaan laatimaan, kun yritys hakee ÈTA-menettelyä.
  • Lue lisää ETA-menettelystä kohdasta 1. Aloita hankkeeseen ryhtyminen/Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen.
 • CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismääräysten edellyttämät toiminnalliset vaatimukset.
 • Vaihtoehtoisesti elementtien vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa kansallisella varmennustodistuksella (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä).
 • Lisäksi rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu ja on syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Huomio!

 • Tilaelementtien osalla on suositeltavaa kiinnittää huomiota taloteknisten järjestelmien kelpoisuuden osoittamiseen sekä nostojen, kuljetuksen ja asentamisen aiheuttamien muodonmuutosten hallintaan.
 • Talotekniikan mittaukset ja testaukset voidaan tehdä työmaalla valmiiseen rakennukseen kuten paikalla rakennettaessakin ja laatia niistä mittausasiakirjat.
 • Nostojen ja kuljetusten osalta valmistajan tulee osoittaa, miten tilaelementtejä nostetaan ja kuljetetaan sekä suojataan siten, että niiden kuljettaminen ja asentaminen eivät aiheuta niihin rakenteellisia vaurioita.

CLT-levyt

 • CLT-levyt voidaan CE-merkitä niitä koskevan eurooppalaisen teknisen arvioinnin (EAD 130005-00-0304, 2015-03) perusteella. Menettely on valmistajalle vapaaehtoinen.
 • CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismääräysten edellyttämät toiminnalliset vaatimukset.
 • Vaihtoehtoisesti CLT-levyjen kelpoisuus voidaan osoittaa kansallisesti valmistuksen laadunvalvonnalla, koska CLT-levyille ei ole tyyppihyväksynnän edellyttämää asetusta eikä varmennustodistuksen arviointiperusteita. (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä).
 • Lisäksi rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu ja on syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Rakenteellinen LVL (viilupuu)

 • Rakenteelliset LVL-elementit tulee CE-merkitä harmonisoidun eurooppalaisen tuotestandardin (EN 14374: 2004 Rakenteellinen LVL) perusteella.
 • CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismääräysten edellyttämät toiminnalliset vaatimukset.