10.7.2020

Materiaalivaihtoehdot

CLT (Cross Laminated Timber)

CLT on kantaviin rakenteisiin tarkoitettu massiivipuulevytuote. CLT-levy koostuu toisiinsa liimatuista päällekkäisistä lautalevykerroksista, joka ovat toisiinsa nähden ristikkäin. Lamellien raaka-aineena käytetään lujuusluokan C24 kuusi- tai mäntysahatavaraa. Levyn lujuustekninen liimaus on päällekkäisten lautalevykerrosten välillä oleva liimaus (lamellin lapeliimaus). Valmistajasta riippuen lamellit voivat olla ensin liimattu rinnakkain lamellien syrjistä ja vasta tämän jälkeen lautalevykerrokset liimataan päällekkäin. Tällaista CLT-levyä kutsutaan syrjäliimatuksi levyksi. Syrjäliimausta ei voida huomioida levyn lujuusteknisessä mitoituksessa. Syrjäliimauksella CLT-levyn pintalamellien välisten saumojen rakoilu (kutistuma) voidaan poistaa. Lamellien kutistuessa syrjäliimattu CLT-levy saattaa kuitenkin halkeilla sieltä täältä, kun taas syrjäliimaamattomassa CLT-levyssä lamellien kutistuminen näkyy lamellien välisinä rakoina.

CLT-levyjen lamellipaksuudet ovat tavallisesti 20, 30, 40 mm, joista valmistajat kokoavat omat levypaksuudet. CLT-levyn mitat vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Tavallisesti paksuus on välillä 60…400 mm, leveys välillä 2450…3500 mm ja pituus välillä 12…24 m.

CLT-levyn pinnan laatuluokitus on valmistajakohtainen, mutta tavallisesti laatuluokat ovat hiottu näkyvälaatu, teollinen näkyvä laatu ja ei-näkyvä laatu.

GLVL-P ja GLVL-C (viilupuu)

G (glued) = kerrannaisliimattu
LVL = Laminated Veneer Lumber
P (parallel) = viilut samaan suuntaan
C (cross) = osa viiluista liimattu ristiin

GLVL-P ja GLVL-C ovat lujuusluokiteltuja kantaviin rakenteisiin tarkoitettuja tuotteita. GLVL-P koostuu toisiinsa liimatuista päällekkäisistä LVL-P-tuotteista ja vastaavasti GLVL-C valmistetaan GLVL-C-tuotteesta. Tällä tavalla saadaan valmistettua poikkileikkaukseltaan 75 mm leveämpiä palkkeja tai pilareita ja 75 mm paksumpia levyjä. Tuotteiden paksuus, leveys ja pituus vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Vakiopaksuudet ovat 84, 90, 96, 108, 120, 133, 144 mm.

MHM (Massiv-Holz Mauer)

MHM-levy on CLT-levyn kaltainen tuote, mutta MHM-levyssä päällekkäiset lautalevykerrokset liitetään toisiinsa alumiininauloilla. MHM-levyn valmistuksessa ei siis käytetä lainkaan liimaa.

MHM-levyä ei voida käyttää kantavana rakenteena vaakarakenteissa, johtuen sen heikosta taivutuslujuudesta.

MHM-levyjen mitat vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Tavallisesti paksuus on välillä 110…340 mm, leveys enintään 2900 mm ja pituus enintään 6 m.

MHM-levy ei ole tarkoitettu näkyväksi pinnaksi, vaan se tulee aina pinnoittaa levytyksellä tms.