14.7.2020

Hirsirakenteiden yksityiskohtia

Följäri

Följäri estää pitkien seinien ja aukkojen pielien nurjahtamisen. Följärit asennetaan joko yhdelle puolelle tai molemmin puolin seinää ja kiinnitetään pulttaamalla suoraan hirsiin tai hirsien läpi toisiinsa. Pultinrei’istä tehdään soikeat, jotta seinän painuminen ei esty.

Nurkat

Pitkänurkka tarkoittaa seinä- tai nurkkaliitosta, jossa hirren päät jatkuvat nurkan yli.  

Lyhytnurkassa/lohenpyrstössä risteävien hirsien päät eivät jatku seinä- tai nurkkaliitoksen yli. Lyhyt nurkka voi olla perinteinen lohenpyrstöliitos tai uudempi citynurkka. Lyhytnurkka voidaan suojata nurkkalaudoin.    

Lyhytnurkka / Citynurkka

Ikkuna

Aukkojen pielet jäykistetään pieliin upotetuilla karapuilla, jotka mahdollistavat seinärakenteen painumisen. Aukon yläreunaan suositellaan vaakalankkua, joka kiinnitetään ristiruuveilla karapuihin. Karapuut ja vaakalankku muodostavat painumattoman kehikon johon ikkunan tai oven karmi kiinnitetään ja tiivistetään normaaliin tapaan. Painumavara jätetään vaakalankun yläpuolelle ja täytetään kokoon painuvalla eristeellä. Karapuun ja hirren välin asennetaan tiiviste. Samojen tiiviys valmistetaan sisäpuolisella teippauksella.

Tiiliseinä

Liitokset muurattuihin ym. kokoon painumattomiin rakenteisiin suunnitellaan siten, että hirsirakenteen painuminen on mahdollista. Tiiliseinän päätyihin sijoitetaan karapuu, jolla seinä liittyy hirsirakenteeseen. Karapuu mitoitetaan ja kiinnitetään siten, että se mahdollistaa hirsiseinän painumisen. Karapuun saumoihin asennetaan tiivisteet sekä hirttä että muurattua rakennetta vasten. Muuraussiteet kiinnitetään karapuuhun. Tiiliseinän päälle jätetään painumavara seinän korkeuden mukaan. Painumavara tiivistetään kuten ikkuna-aukossa. 

Tiiliseiniä ei suositella kantaviksi rakenteiksi hirsirakennuksissa. Painumaerojen hallitsemiseksi hirsirakenteet tulee liittää kantaviin tiilirakenteisiin kierrejalalla, joka saattaa kuormituksesta riippuen aiheuttaa hyvinkin suuren pistekuorman tiileen ja murtaa tämän. Kantava tiiliseinä vaikeuttaa myös hirsikehikon pystytystä, koska seinä tulisi muurata jo hirsirungon pystytysvaiheessa tai käyttää väliaikaista tuentaa.

Rankaseinä

Höylä- ja lamellihirren (sileä seinäpinta) tapauksessa rankaseinän reunatolppa voidaan kiinnittää hirsiseinään ruuveilla, kun rankaan tehdään hirsiseinän painuman mahdollistavat ovaalin muotoiset kiinnitysreiät. Pyöröhirteen rankaseinä liitetään karapuulla, jolloin liitoksen tiivistys on mahdollista. Rankaseinän päälle jätetään normaali painumavara.

Säätöpilari

Pilareissa hirsirakenteen painuminen otetaan huomioon kierrejalan avulla. Sisätiloissa se voidaan asentaa pilarin ala- tai yläpäähän, ulkotiloissa aina alapäähän, jolloin pilarin alapää saadaan nostettua irti perustuksesta tms. tukirakenteesta.Kierrejalka voidaan halutessa peittää sisätiloissa esim. pilarin ympärille asennettavalla peltikauluksella, joka irrotetaan, kun kierrejalkaa säädetään. Ulkotiloissa kierrejalat on suositeltavaa jättää näkyviin, jotta vesi ei keräänny rakenteeseen. Kierrejalka tulee mitoittaa siten, että se kantaa sille aiheutuvat kuormat. Ulkotiloissa kierrejalkojen korroosiosuojaus on tärkeä. Mutterin rasvaus etukäteen helpottaa säätöä kun päällä on paljon painoa. 

Tapitus

Vaarnaus (tapitus) estää hirsien sivuttaisen siirtymisen liittämällä yhteen kaksi tai useampia hirsikertoja. Läpipulttausta käytetään, kun hirsiseinä tai palkki pitää sitoa yhdeksi kokonaisuudeksi.