14.7.2020

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

CLT-levyt

  • CLT-levyt voidaan CE-merkitä niitä koskevan eurooppalaisen teknisen arvioinnin (EAD 130005-00-0304, 2015-03) perusteella. Menettely on valmistajalle vapaaehtoinen.
  • CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismääräysten edellyttämät toiminnalliset vaatimukset.
  • Vaihtoehtoisesti CLT-levyjen kelpoisuus voidaan osoittaa kansallisesti valmistuksen laadunvalvonnalla, koska CLT-levyille ei ole tyyppihyväksynnän edellyttämää asetusta eikä varmennustodistuksen arviointiperusteita. (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä).
  • Lisäksi rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu ja on syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Rakenteellinen LVL (viilupuu)

  • Rakenteelliset LVL-elementit tulee CE-merkitä harmonisoidun eurooppalaisen tuotestandardin (EN 14374: 2004 Rakenteellinen LVL) perusteella.
  • CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismääräysten edellyttämät toiminnalliset vaatimukset.

Liimapuiset rakennusosat

  • Liimapuiset rakennusosat tulee CE-merkitä harmonisoidun eurooppalaisen tuotestandardin (EN 14080: 2005 Liimapuu) perusteella.
  • CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismääräysten edellyttämät toiminnalliset vaatimukset.