10.7.2020

Poikittaisjännitetty puusilta

Poikittaisjännitetyt sillat ovat uutta ja eri­tyisen suosittua siltatekniikkaa. Poikittais­jännitetyn sillan perustyyppi on laatta, jossa sillan pituussuuntaiset lankut tai liimapuu­palkit on puristettu poikittaisilla puun läpi poratuilla teräksillä yhtenäiseksi laataksi. Tällainen laattasilta soveltuu 3–36 m jän­nemitoille.

Versowood on kehittänyt tästä perusra­kenteesta arinamallisen kansirakenteen yh­distämällä liimapuupalkkeja ja sahatavaraa, jolloin taloudellinen käyttöalue on noussut 30 metrin jännemittaan asti.

Kuinka puusilta rakennetaan?

  1. Puinen maantiesilta rakennetaan massiivi­sista liimapuupalkeista, jotka on tehty liimaa­malla useita liimapuupalkkeja rinnakkain. Pal­kit asennetaan rakenteessa vierekkäin kiinni toisiinsa.
  2. Palkkien läpi on porattu reiät, joihin asen­netaan vetotangot. Vetotangot kiristetään 15 tonnin lujuuteen, jolloin koko siltakansi alkaa toimia yhtenä kantavana levynä.
  3. Kannen päälle tehdään vesieristys ja sen päälle monikerroksinen yhteensä 110 mm paksu asfalttinen kulutuskerros. Kevyenlii­kenteen sillassa kulutuskerrosten paksuus on 80 mm.
  4. Kaiteet ruuvataan kiinni palkkirakenteen saumaan kiinnitettyihin RST-kiinnikkeisiin. Kaidekiinnikkeet mitoitetaan aina kantavia rakenteita heikommiksi, jolloin mahdolliset törmäykset eivät aiheuta haittaa kantaville rakenteille. Ruuviliitosten vuoksi kiinnikkeet on tarvittaessa helposti uusittavissa. Kaidera­kenne on sama vakioratkaisu kuin muissakin silloissa.
  5. Erillinen puuverhous antaa varsinaisen suojan ja tarvittaessa helposti uusittavan ku­lutuskerroksen näkyville puurakenteille. Kan­tavat rakenteetkin voidaan maalata.