11.6.2020

Rungon toimintaperiaate

Rankarunko on kantavaseinäinen rakennusjärjestelmä. Kantavat seinät voivat olla korkeudeltaan kerroskohtaisia, jolloin vaakarakenne kiinnitetään seinän päälle. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kahden kerroksen korkuisia kantavia seiniä, jolloin vaakarakenne kiinnitetään seinän kylkeen. Vaakarakenne voi olla palkkirakenteinen tai massiivipuulevyä.

Kantavat seinät suunnitellaan välittämään pystykuormat perustuksille. Rankarungossa pystykuorman kantokykyä rajoittavat rangan tukipainekestävyys ala- ja yläohjauspuussa (ensisijainen) sekä rangan nurjahduskestävyys. Nurjahduskestävyyteen ja tukipainekestävyyteen voidaan vaikuttaa rangan poikkileikkauksen koolla. Tukipainekestävyyteen voidaanlisäksi vaikuttaa ala- ja yläohjauspuun materiaalivalinnalla (poikittainenpuristuslujuus).

Tavallisesti kantavat seinät suunnitellaan myös rakennuksen jäykistäviksirakennusosiksi. Tähän hyödynnetään yleensä rankarungon levytyksiä, joitahyödynnetään myös rankojen poikkileikkauksen heikomman suunnan nurjahdus- ja kiepahdustuentaan. Jäykistävät levyt kiinnitetään rankarunkoon tavallisesti nauloilla tai ruuveilla, jolloin jäykistyskapasiteetti määräytyy ensisijaisesti liittimien leikkauskestävyyden perusteella.

Pystykuormien ja jäykistyksen takia kantavien seinien tulee sijaita samoillakohdilla eri kerroksissa. Tämä tulee ottaa huomioon tilasuunnittelussa. Kantavien seinien aukkojen koossa ja sijainnissa on myös tilasuunnittelussa huomioi-tavia rajoitteita, jotka syntyvät pääasiassa aukon ylityspalkkien ja näiden päissäolevien rankojen kestävyydestä. Jäykistävän seinän tapauksessa seinään tulee aina jäädä riittävästi levytystä jäykistyksen näkökulmasta, joka edellisten lisäksivaikuttaa aukkojen kokoon ja sijoitteluun. Rankarakenteista ei pystytä toteuttamaan ilman erityistoimenpiteitä ulokkeita tai seinämäisiä palkkeja. Tämä tulee myös huomioida tilasuunnittelussa.