8.6.2020

Hallien vaipparakenteet

Puurunkoisiin halleihin voidaan liittää erilaisia yläpohja- ja ulkoseinärakenteita. Vastaavasti puisia yläpohja- ja ulkoseinärakenteita voidaan käyttää teräs- ja betonirunkoisissa halleissa. 

Ulkovaipan elementit mitoitetaan tapauskohtaisesti. Mitoituksessa tulee ottaa huomioon kohteen rakennusfysikaaliset vaatimukset. Keveytensä vuoksi puuelementit voivat olla kymmeniä metrejä pitkiä. Saumojen määrän vähentämiseksi elementit suositellaan tehtäväksi mahdollisimman leveinä. Leveyden osalla tulee ottaa huomioon kuljetuksen asettamat rajoitukset. 

Yläpohja

Itsekantavat puurunkoiset kattoelementit sisältävät pääkannattajien välisen sekundäärirakenteen. Taloudellisin vaihtoehto on käyttää 3-aukkoisia elementtejä. 

Kattoelementti voi olla tuuletettu tai tuulettamaton. Tuuletetuissa elementeissä tulee huolehtia katon riittävän korkeasta tuuletusvälistä ja että kattoelementteihin muodostuu kokonaisuutena esteetön tuuletus. 

Ohje paikalla rakennetun katon tuuletusvälin korkeuden määrittämiseksi löytyy muun muassa RIL 107-2012 ohjeen taulukosta 10. Tehdasvalmistetuissa valmiiksi vesieristetyissä kattoelementeissä voidaan käyttää pienempää tuuletusväliä. 

Tuulettamattomissa yläpohjissa vedeneriste asennetaan suoraan eristekerroksen päälle. Kerto-Ripa -elementti on RakMK C4 mukainen tuulettamaton rakenne.

Puuhallin tyypillinen seinäelementti, US002P2.

Ulkoseinät

Puurakenteiset ulkoseinäelementit voivat olla joko kantavia tai ei-kantavia. 

Ei-kantavat elementit kiinnitetään rakennuksen erillisrunkoon ruuviliitoksin. Ei-kantavat ulkoseinäelementit asennetaan tavallisimmin vaakasuuntaan ja ne sisältävät pääkannattimien välin sekundäärirakenteen. Elementit siirtävät tuulikuormat primäärirungolle. Kokonaistaloudellisuuden kannalta on suositeltavaa käyttää 2- tai 3-aukkoisia seinäelementtejä. 

Elementtien suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös mahdollinen elementin toiminta pilaria jäykistävänä rakenteena. Mikäli ulkoseinä toimii pilarin nurjahdustukena, tulee sen runko ja liitokset suunnitella siten, että seinä pystyy siirtämään tuentavoimat primäärirungon jäykisteille tai muulle jäykistävälle rakenteelle. 

Kantavat ulkoseinäelementit suunnitellaan pystyelementeiksi. Seinän korkeus voi olla hyvinkin suuri, kunhan tolppien nurjahduskestävyys otetaan huomioon. Elementin kantavuutta voidaan kasvattaa käyttämällä useampia tolppia rinnakkain tai käyttämällä liimapuu- tai viilupuutolppia. 

Elementin sisäpinnassa käytetään jäykistävänä rakenteena puulevyä, joka toimii tolppien ja koko rakennuksen jäykisteenä. Sisäverhous asennetaan jäykistävän puu-levyn päälle.