11.6.2020

Materiaalivaihtoehdot

Rakennesahatavara

Rakennesahatavara on mitallistettua ja lujuusluokiteltua kantaviin rakenteisiin tarkoitettua sahatavaraa. Tavallisesti mitallistaminen tapahtuu siten, että sahatavaran kaikilta sivuilta höylätään suurella syöttönopeudella noin 1 mm. Näin ollen höyläysjälki on karkeaa ja tuotteessa saattaa esiintyä höyläämättömiä alueita sekä höyläyksestä johtuvia harjanteita. Yleisin lujuusluokka on C24. Raaka-aineena käytetään kuusi- ja mäntysahatavaraa.

Mitallistetun rakennesahatavaran suurin poikkileikkauksen koko on vakiotuotteena 48×223, mutta erikoistuotteena on saatavilla myös poikkileikkauskoko 48×248. Mitallistetun rakennesahatavaran pituudet vaihtelevat 300 mm:n välein välillä 2,7…5,4 m. Mitallistettua rakennesahatavaraa on saatavilla myös sormijatkettuna, jolloin pituus on valmistajakohtaisesti enintään 12…14 m.

Liimattu sahatavara

Liimattu sahatavara on lujuusluokiteltu kantaviin rakenteisiin tarkoitettu tuote. Liimattu sahatavara koostuu toisiinsa liimatuista saman suuntaisista lamelleista. Raaka-aineena käytetään kuusi- tai mäntysahatavaraa. Poikkileikkauksessa on kahdesta viiteen yli 45 mm ja korkeintaan 85 mm paksuja lamelleja.

Liimattu sahatavara valmistetaan standardin SFS-EN 14080 mukaan. Poikkileikkauskoko vaihtelee valmistajakohtaisesti. Liimattu sahatavara profiloidaan höyläämällä, joten sen pinnat ovat höylättyjä.

Liimapuu

Liimapuu on lujuusluokiteltu kantaviin rakenteisiin tarkoitettua tuote. Liimapuu koostuu toisiinsa liimatuista päällekkäisistä saman suuntaisista lamelleista. Raaka-aineena käytetään kuusi- tai mäntysahatavaraa. Poikkileikkaus koostuu vähintään kahdesta enintään 45 mm paksusta lamellista. Taivutetuissa liimapuutuotteissa voidaan käyttää enintään 35 mm paksuja lamelleja.

Yleisimmät liimapuun lujuusluokat ovat GL24c, GL30c, GL24c, GL24h. Lujuusluokkamerkinnässä c-kirjain tarkoittaa, että liimapuun poikkileikkaus koostuu eri lujuusluokan lamelleista (yhdistelmäliimapuu). Lujuusluokkamerkinnässä h-kirjain tarkoittaa, että kaikki lamellit ovat samaa lujuusluokkaa (homogeeninen liimapuu).

Liimapuu valmistetaan standardin SFS-EN 14080 mukaan. Poikkileikkausten vakioleveydet vaihtelevat 25 mm:n välein välillä 90…290 mm. Suorien liimapuutuotteiden poikkileikkauksen korkeus vaihtelee 45 mm:n välein välillä 225…~2000 mm. Liimapuupalkkien enimmäispituus vaihtelee valmistajakohtaisesti, mutta usein se on noin 30 m. Liimapuu profiloidaan höyläämällä, joten sen pinnat ovat höylättyjä.

Halkaistu liimapuu

Halkaistu liimapuu on lujuusluokiteltu kantaviin rakenteisiin tarkoitettu tuote. Halkaistu liimapuu valmistetaan halkaisemalla vannesahalla tavallinen liimapuupalkki keskeltä kahteen osaan. Valmiin liimapuupalkin halkaiseminen heikentää lujuusominaisuuksia, joten halkaistulle liimapuulle on omat lujuusluokat.

Yleisimmät halkaistun liimapuun lujuusluokat ovat GL30cs ja GL30hs. Lujuusluokkamerkinnässä c-kirjain tarkoittaa yhdistelmäliimapuuta, h-kirjain homogeenistä liimapuuta ja s-kirjain halkaistua liimapuuta.

Poikkileikkausten vakioleveydet ovat 42 mm, 56 mm ja 66 mm. Poikkileikkauksen korkeus vaihtelee 45 mm:n välein välillä 225…405 mm.

LVL-P (viilupuu)

LVL = Laminated Veneer Lumber
P (parallel) = viilut samaan suuntaan

LVL-P on lujuusluokiteltu kantaviin rakenteisiin tarkoitettu tuote. LVL-P koostuu toisiinsa liimatuista päällekkäisistä sorvaamalla valmistetuista viiluista. Raaka-aineena käytetään kuusitukkeja. Poikkileikkaus koostuu vähintään viidestä enintään 6 mm paksusta viilusta. Tyypillinen viilupaksuus on kuitenkin 3 mm.

Yleisin LVL-P:n lujuusluokka on LVL 48 P. Lujuusluokkamerkinnässä P-kirjain tarkoittaa, että päällekkäisten viilujen syysuunta on tuotteessa samaan suuntaan. Tällaista tuotetta käytetään yleensä palkkeina ja pilareina.

LVL valmistetaan standardin SFS-EN 14374 mukaan. Poikkileikkauksen vakioleveydet ovat 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 75 mm. Poikkileikkauksen vakiokorkeudet ovat 200, 225, 260, 300, 360, 400, 450, 500, 600 mm. Enimmäispituus vaihtelee valmistajakohtaisesti, mutta se on usein 18…25 m. LVL-P:n viilut ovat hiomattomia ja paikkaamattomia, joten vakiotuotteena LVL-P ei ole tarkoitettu näkyväksi pinnaksi. Erikoistilauksesta on saatavilla hiotulla pinnalla olevia LVL-P-tuotteita ja mitallistettuja LVL-P-tuotteita.

LVL-C (viilupuu)

LVL = Laminated Veneer Lumber
C (cross) = osa viiluista liimattu ristiin

LVL-C on lujuusluokiteltu kantaviin rakenteisiin tarkoitettu tuote. LVL-C koostuu osaksi ristikkäin toisiinsa liimatuista päällekkäisistä sorvaamalla valmistetuista viiluista. Ristikkäisillä viilukerroksilla voidaan vähentää LVL-tuotteen kosteuselämistä sen tasossa. Ristikkäisillä viilukerroksilla voidaan parantaa myös LVL-tuotteen lujuusominaisuuksia tietyissä suunnissa. LVL-C-tuotteet ovat tavallisesti suurikokoisia levytuotteita.

LVL-C valmistetaan standardin SFS-EN 14374 mukaan. Poikkileikkauksen vakiopaksuudet ovat 21, 24, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75 mm. Poikkileikkauksen vakioleveydet ovat 900, 1200, 1800, 2500 mm. Enimmäispituus vaihtelee valmistajakohtaisesti, mutta se on usein 18…25 m. LVL-C:n viilut ovat hiomattomia ja paikkaamattomia, joten vakiotuotteena LVL-C ei ole tarkoitettu näkyväksi pinnaksi. Erikoistilauksesta on saatavilla hiotulla pinnalla olevia LVL-C-tuotteita ja mitallistettuja LVL-C-tuotteita.

GLVL-P ja GLVL-C (kerrannaisliimattu viilupuu)

G (glued) = kerrannaisliimattu
LVL = Laminated Veneer Lumber
P (parallel) = viilut samaan suuntaan
C (cross) = osa viiluista liimattu ristiin

GLVL-P ja GLVL-C ovat lujuusluokiteltuja kantaviin rakenteisiin tarkoitettuja tuotteita. GLVL-P koostuu toisiinsa liimatuista päällekkäisistä LVL-P-tuotteista ja vastaavasti GLVL-C valmistetaan GLVL-C-tuotteesta. Tällä tavalla saadaan valmistettua poikkileikkaukseltaan 75 mm leveämpiä palkkeja tai pilareita ja 75 mm paksumpia levyjä. Tuotteiden paksuus, leveys ja pituus vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Vakiopaksuudet ovat 84, 90, 96, 108, 120, 133, 144 mm.

Rakenteellinen kuusivaneri

Kuusivaneri koostuu ristikkäin toisiinsa liimatuista päällekkäisistä viiluista, jotka on valmistettu sorvaamall. Talonrakennuksessa rakenteelliseen käyttöön tarkoitetuissa kuusivanerilevyissä viilupaksuus on tavallisesti 2,6…3 mm (ns. paksuviiluinen). Poikkileikkaus koostuu vähintään kolmesta enintään 3 mm paksusta viilusta. Tällöin levyn tason toisessa suunnassa on kaksi viilua ja toisessa suunnassa yksi viilu. Käytännössä tällainen 9 mm paksu levy on kuitenkin taivutusjäykkyydeltään hyvin heikko levyn tason siinä suunnassa, jossa on vain yksi viilu. Tämän takia suositellaan vähintään 12 mm paksua levy, jossa on kaksi päällekkäistä viilua levyn tason kumpaankin suuntaan.

Kuusivanerilevyjen tulee olla standardin SFS EN 13986 mukaisia. Paksuviiluisten kuusivanerilevyjen vakiopaksuudet vaihtelevat 3 mm:n välein välillä 9…30 mm. Poikkileikkauksen vakioleveys on 1200 mm ja vakiopituus 2400 mm ja 2700 mm. Rakenteellisten kuusivanerilevyjen viilut ovat hiomattomia ja paikkaamattomia, joten vakiotuotteena kuusivanerilevy ei ole tarkoitettu näkyväksi pinnaksi.

Kuusivanerilevyjen käyttökohteita rakennuksen rungossa ovat levyjäykisteet, välipohjan pintarakenteiden alusrakennelevy ja vesikatteen alusrakennelevy. Kuusivanerilevyjä on saatavilla myös erilaisilla suojakäsittelyillä varustettuna, jolloin levy hylkii kosteutta ja likaa. Vanerilevyjä käytettäessä tulee aina huomioida, että levyn pintaviilun syysuunta on kohtisuoraan kannattimia vastaan. Vanerilevyn mitoissa ensimmäinen luku ilmoittaa pintaviilujen syysuunnan. Koivuvaneria ei tule käyttää kohteissa, joissa se joutuu kostealle ilmalle alttiiksi.