23.4.2020

Ulkoverhoukset

Puu-ulkoverhoukselle voidaan saada huomattavan pitkä käyttöikä ja 10–15 vuoden huoltomaalausväli, kun noudatetaan sitä koskevia ohjeita. Puu-ulkoverhouksen pitkäaikaiskestävyyden kannalta keskeistä on, että:

  • ulkoverhouslauta on riittävän paksu (suositus > 25 mm)
  • puun laatu on mahdollisimman hyvä (mieluiten kuusi tai männyn sydänpuu)
  • asennettava ja pintakäsiteltävä ulkoverhouslauta on riittävän kuivaa (kosteus < 18 %)
  • huolehditaan ulkoverhouksen rakenteellisesta suojauksesta, esim. räystäät ja verhouksen alalaidan riittävä etäisyys maasta (suositus > 500 mm)
  • vältetään mahdollisuuksien mukaan ulkoverhouslautojen jatkoksia ja säälle alttiita verhouslautojen suojaamattomia päitä
  • suojataan puun liitokset ja jatkokset, mieluiten myös kiinnityskohdat
  • puuverhous pääsee kastuttuaan vapaasti kuivumaan, eikä sadevesi pääse imeytymään rakenteisiin (viistot pinnat, tippanokat, suojapellitykset)
  • asennukset, kiinnitykset ja pintakäsittelyt on tehty huolellisesti niitä koskevien ohjeiden mukaisesti.
  • ulkoverhous tarkastetaan, korjataan ja huolletaan riittävän usein. Oikeaoppinen ja -aikainen huoltomaalaus on ehdoton edellytys puu-ulkoverhouksen pitkäaikaiskestävyydelle.