Rakenteet
14.7.2020

Suunnittelu

Puukerrostaloksi sanotaan kerrostaloa, jonka kantavat runkorakenteet ovat pääosin puuta. Julkisivut voivat olla puulla t... Puukerrostaloksi sanotaan kerrostaloa, jonka kantavat runkorakenteet ovat pääosin puuta. Julkisivut voivat olla puulla tai muilla julkisivumateriaaleilla verhottuja. Tietyin edellytyksin puuta voidaan käyttää sisätilojen pintamateriaalina. Yleisimmät rakennustavat Puukerrostalojen yleisimpiä rakentamistapoja ovat rankarakenteiset tasoelementit rankaratekenteiset tilaelementit massiivipuulevyrakent

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
14.7.2020

Tyypillisiä rakenteita

Voit löytää puukerrostaloihin sopivat rakennetyypit ja ratkaisut ePuu-palvelusta. Linkki ePuu-palveluun

Lue koko sisältö
14.7.2020

Puuvälipohjilla saavutettavia jännemittoja

Välipohjan suunnittelussa usein mitoittavaksi tekijäksi tulee välipohjan värähtelymitoitus. Mitoituksessa tarkastellaan... Välipohjan suunnittelussa usein mitoittavaksi tekijäksi tulee välipohjan värähtelymitoitus. Mitoituksessa tarkastellaan välipohjan jännevälin keskelle sijoitetun 1 kN:n pistekuorman aiheuttamaa hetkellistä taipumaa (δ), joka saa Suomessa olla enintään 0,5 mm. Toinen tarkasteltava tekijä on välipohjan ominaistaajuus (f1), joka saa Suomessa olla matalimmillaan 9 Hz. Kyseiset raja-arvot vaihtelevat m

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
14.7.2020

Talotekniikka

Ilmanvaihto Puukerrostalon tekninen tila suositellaan sijoitettavaksi kellariin, johon sijoitetaan myös ilmanvaihto... Ilmanvaihto Puukerrostalon tekninen tila suositellaan sijoitettavaksi kellariin, johon sijoitetaan myös ilmanvaihtokone. LVIS-pystyhormit suositellaan sijoitettavaksi porrashuoneeseen hormivyöhykkeeseen. Jäteilma johdetaan ulos seinän läpi tai vaihtoehtoisesti katolle. Vesijohdot Vesijohtojen nousulinjat asennetaan porrashuoneeseen. Porrashuoneen alakatosta vesijohdot kytketään

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
14.7.2020

Rakennedetaljeja

Rankarakenteisen puukerrostalon poikkileikkaus. Ala- väli- ja yläpohjaliittymät ulkoseinään ja huoneistojen välisee... Rankarakenteisen puukerrostalon poikkileikkaus. Ala- väli- ja yläpohjaliittymät ulkoseinään ja huoneistojen väliseen seinään. CLT-tilaelementtirakenteisen puukerrostalon poikkileikkaus. Ala-,  väli- ja yläpohjaliittymät ulkoseinään ja huoneistojen väliseen seinään. Pilari-palkkirakenteisen puukerrostalon poikkileikkaus. Ala-, väli- ja yläpohjaliittymät ulkoseinään ja huoneistoj

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
14.7.2020

Runkojärjestelmät

Puukerrostalojen toteuttamiseksi on useita rakennejärjestelmiä. Yhteistä niille ovat pitkälle viety teollinen esivalmist... Puukerrostalojen toteuttamiseksi on useita rakennejärjestelmiä. Yhteistä niille ovat pitkälle viety teollinen esivalmistus ja nopea rakentaminen säältä suojassa. Puurakentamiseen on myös kehitetty avoin suunnittelujärjestelmä eli RunkoPES, jonka mukaan suunniteltuna eri järjestelmät ovat keskenään yhteensopivia ja niitä voidaan kilpailuttaa keskenään. Rankarakenteet Yleisimmin käytetty puurunkojär

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö
14.7.2020

Paljonko puukerrostalossa on puuta?

Lue koko sisältö
14.7.2020

Suomalainen puukerrostalohankekanta 2019

Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet -hankekanta on päivitetty marraskuussa 2019. Suoma... Suunnitteilla ja rakenteilla olevat suomalaiset puukerrostalohankkeet -hankekanta on päivitetty marraskuussa 2019. Suomalainen puukerrostalohankekanta koottiin alun perin kesällä 2012 Puuinfon, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Invest in Finlandin käyttöön. Puukerrostalohankekantaa on päivitetty sittemmin Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta vuosina 2014 ja 2015 sekä Ympäristöministeriön t

Lue lisää Lue vähemmän
Lue koko sisältö