10.7.2020

Siltatyypit

Palkkisilta

Palkkisillat ovat eniten käytetty siltarakenne. Kantava rakenne muodostuu sillan pituussuun­taisista liimapuupalkeista, joiden varaan sillan kansirakenne tehdään. Rakenteen taloudellisin käyttöalue on 4–20 m jänneväli ajoneuvoliiken­teen silloissa ja 3–30 m kevyen liikenteen silloissa.

Tukiansassilta

Tukiansassilta oli yleinen rakenne ennen lii­mapuun tuloa. Nykyisin se on käytössä lähinnä museorakenteissa ja erikoiskohteissa. Riippuan­sassilta soveltuu poikittaisjäykkyytensä ansiosta parhaiten suhteellisen kapeille silloille, pituus­alue 15–50 m.

Kaarisilta

Kaarisillan kantava rakenne on kaaren muo­toon liimattu liimapuu. Kaari voi joko olla ko­konaan kannen alla, jolloin kaaria voi olla useita, leikata kansilinjan osittain tai olla myös kokonaan kannen yläpuolella. Kaarisiltojen jännemitta voi olla jopa 100 m.

Liittorakennesilta

Liittorakennesillat edustavat puusiltojen uut­ta tekniikkaa. Niissä puupalkit ja betonikansi lii­tetään erikoistartuntaelinten välityksellä yhdessä toimivaksi rakenteeksi.

Katettu silta

Katettu silta on rakennetyypiltään yleensä ris­tikkosilta, jossa ristikon alapaarteen varassa on ajorata ja yläpaarteen varassa katto. Katetut sillat soveltuvat erityisesti kevyen liikenteen käyttöön ja voivat jännemitaltaan olla jopa 100 metriä.